სამეცნიერო საბჭო

მისამართი: ე.მინდელის ქ. 7, I სართული, ოთახი 216

ელ–ფოსტა: sabcho@mining.org.ge

.

თავმჯდომარე
ლევან ჯაფარიძე
ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მყარი ტანის სიმტკიცის, დეფორმაციის და რღვევის პრობლემები სტატიკური, რეოლოგიური და დინამიკური ზემოქმედებებისას;
 • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკურ და სხვა დანიშნულების ნაგებობათა თეორია და გაანგარიშება;
 • მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გადამუშავების ფიზიკურ–ტექნოლოგიური პრობლემები.
თავმჯდომარის მოადგილე
წევრები
რობერტ სამადაშვილი
განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

ედგარ მატარაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • აფეთქების ეფექტი და მისი მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • აფეთქებისას ნაგებობებზე განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • გვირაბების დამცავი სისტემები შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების ზემოქმედებისაგან;
 • მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების მეთოდების სრულყოფა;
 • მექანიზებული სამაგრებისა და კომპლექსების გამოყენება მადნის აფეთქებით მონგრევისას;
 • ახალი საბადოების ათვისებისა და მოქმედი სამთო საწარმოების რეკონსტრუქციის საინვესტიციო პროგრამების შემუშავება
გიორგი ნოზაძე
ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • საბაგირო ტრანსპორტი;
 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;
 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;
 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები;
 • უწყვეტ გარემოთა მოდელირება;
 • ხანძრების მოდელირება და ანალიზი;
 • მყარი სხეულების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით.
ნიკა ბოჭორიშვილი
ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

გიორგი ბალიაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • ქანების, საშენი მასალების (ბეტონის) თვისებების კვლევა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია
ელგუჯა ჩაგელიშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება,  სინთეზი, შედუღება
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • კოსმოსური ტექნიკა და მექანიკა;
 • სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერებანი;
 • სამხედრო-ტექნიკური მეცნიერებანი
გურამ აბაშიძე  
ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1993), პროფესორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა მშენებლობა;
 • მასალათმცოდნეობა
ნიკოლოზ ჩიხრაძე
დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მასალათმცოდნეობა;
 • მყარი სხეულის ფიზიკა;
 • ფეთქი მასალები და აფეთქებითი ტექნოლოგიები
მდივანი
ასმათ შეყილაძე
ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეთოდები;
 • ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები;
 • მამდიდრებელი ფაბრიკების ავტომატიზაცია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით