მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

რობერტ სამადაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2326182

დაბადების თარიღი:

01.10.1950 წ.

განათლება:

1971-1976 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეც./აკად.ხარისხი:

1986 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

შრომითი საქმიანობა:

1973 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 46–49 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე);
 • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:54–58 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე);
 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:49–54 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური);
 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი” №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 16-25 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, დ.რობაქიძე);
 • შემთხვევითი არაკვაზისტაციონალური სიგნალის, პარამეტრების გამზომი მოწყობილობა. ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2002;
 • სეისმოაკუსტიკური იმპულსის პარამეტრების დამუშავების მეთოდიკა. ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2002;
 • Октябрьское месторождение сульфидных руд. Рудник "Таймирский" Норильского горнометаллургического комбината (информационный обзор). შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. (თანაავტორები: თ.უგრეხელიძე. გ.ბუკია);
 • მასის გარეშე გენერატორების უნიფიცირებული ძაბვის გენერატორი. შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. გვ. 44-52. (თანაავტორები: ნ.ნადირაშვილი, ნ.ფალავანდიშვილი, შ.ნადირაძე);
 • შიგაწვის ძრავების ბრუნვის სიხშირის ელექტრონული რეგულატორი. შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. გვ. 53-57 (თანაავტორები: ნ.ნადირაშვილი, ნ.ფალავანდიშვილი);
 • ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე სამთო სამუშაოების ინტენსივობის გავლენა სეისმურ აქტივობაზე. შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. გვ. 37-43 (თანაავტორები: თ.უგრეხელიძე, გ.ბუკია, რ.სამადაშვილი);
 • ახალი ათონის მღვიმეს მდგომარეობის კონტროლის სამსახური. შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. გვ. 10-15 (თანაავტორები: გ.ბუკია, ნ.ფალავანდიშვილი);
 • სამთო გეოფიზიკაში ელექტრომეტრიის გამოყენების მეთოდური საკითხები ჭიათურის მანგანუმის საბადოს პირობებისათვის. შრ.კრებული ”სამთო გეოფიზიკა”. ”გეოფონი”, თბილისი, 2000. გვ.53-57 (თანაავტორები: ნ.ნადირაშვილი, ნ.ფალავანდიშვილი);
 • სეისმოაკუსტიკური იმპულსების მიღების გარდაქმნის და გადაცემის მოწყობილობები. სამთო გეოფიზიკა, ”გეოფონი”, თბილისი, 2000 (თანაავტორები: გ.ბუკია, ნ.ფალავანდიშვილი);
 • სეისმოაკუსტიკური იმპულსების მრავალპარამეტრიანი ანალიზის ფუნქციონალური სქემების დამუშავება. ”მეცნიერება” სემინარი სამთო გეოფიზიკაში, მასალები, თბილისი, 1987;
 • მასივში ქანების კრიტიკული მდგომარეობის უწყვეტი კონტროლის ფიზიკური საფუძვლები. ”მეცნიერება” 4 სემინარი სამთო გეოფიზიკაში, მასალები, ბორჯომი, 1987(თანაავტორი: ნ.ნადირაშვილი);
 • Система автоматизации процесса сейсмоакустических исследований. 3 семинар по "Горной геофизике" Тезисы, "Мецниереба", Батуми, 1985 (Соавторы:М.Саникидзе, Т.Угрехелидзе);
 • Сейсмоакустические средства непрерывного контроля состояния прогноза массива применительно к проблеме прогноза горных ударов на угольных шахтах. 2 семинар по "Горной геофизике" Тезисы, "Мецниереба", Тбилиси, 1983;
 • Информационно-вычислительные системы для прогноза гоных ударов. 1 семинар по "Горной геофизике" Тезисы, "Мецниереба", Тбилиси, 1981;
 • Методика пространственного и текущего во времени прогноза горных ударов в условиях разработки Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения. 1 семинар по "Горной геофизике" Тезисы, "Мецниереба", Тбилиси, 1981 (Соавторы: Э.Миндели, Н.Надирашвили);
 • Аппаратура комплексной оценки напряженного состояния горного массива сейсмоакустическим методом. 1 семинар по "Горной геофизике" Тезисы, "Мецниереба", Тбилиси, 1981 (Соавторы: Э.Миндели, Н.Надирашвили).
გამოგონებები (პატენტები):
 • Метод прямого определения параметров сейсмоакустических импульсов. Патент №206205, 1984 (Соавторы: Э.Миндели, Н.Надирашвили).