განყოფილებები

.
მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრი

.

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

.

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი