მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრი

.

ცენტრის უფროსი - აკადემიკოსი ლევან ჯაფარიძე


მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრი მოიცავს 3 სტრუქტურულ ერთეულს. ესენია:

ცენტრის დებულება