საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

ნიკა ბოჭორიშვილი

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:558200066

ელ-ფოსტა:bochorishvili@mining.org.ge

დაბადების თარიღი:

16.03.1986 წ.

განათლება:

2003-2007 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი. სპეც: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება და დამუშავება

ტრენინგები:
 • 23.06.2017-24.07.2015 - ადამიანური რესურსების მართვა, ტრენინგ ცენტრი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, თბილისი;
 • 2017 - High-Speed Digital Imaging Techniques Blast Impact Measurement Educational Workshop, Energetic Materials Research and Testing Center, New Mexico Tech, USA
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2007 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • The ipmact of water mist thickness on shock wave attenuation. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები:ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, კ.ტავლალაშვილი, ი.ახვლედიანი); www.mess-earth.org
 • Study of impact mine Blast on armord vehicle occupants by physical modeling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები: ი.ახვლედიანი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე); www.mess-earth.org
 • საქართველოს ბენტონიტური თიხები და მათი გამოყენების სფერო. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 86–90 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, კ.ასაბაშვილი);
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, ზ.მალვენიშვილი);
 • აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, დ.ტატიშვილი);
 • გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 226 –230 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე);
 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf ;
 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, თ. კრაუტჰამერი) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf ; 
 • ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე);
 • აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა., კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ. მარჯანიშვილი);
 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 720–724 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, თ. კრაუტჰამერი) www.sciencedirect.com ;
 • აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა (Multifunctional device for explosion detection). ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი);
 • Development of Device for Identification Explosions and Fires. Proceedings of the Signal Processing Symposium. Dobe, Poland, 2015 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, კ.თავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი);
 • სამთო საწარმოებში ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასება ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. ჟურნალი: „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, №29, 2014. თბილისი (თანაავტორები: ე.მატარაძე, გ. ტაბატაძე);
 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ტაბატაძე);
 • გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ი.ახლედიანი);
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტირების უსადენო მოწყობილობა. შრომების კრებული:International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013 (თანაავტორები:შ.მარჯანიშვილი, ი.ახლედიანი, მ.ჩიხრაძე);
 • ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული ”23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი);
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება“ – მე–4 საერთაშორისო კონფერენციის „დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი“ მასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნილოგიური სქემების ანალიზი კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით“. „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:20–24;
 • Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol.8008, 2011 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, მ.ჩიხრაძე);
 • Wirless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Vol. 7502, 2009 (co-authors:(M.Chikhradze, I.Akhvlediani, D.Kukhalashvili, I.Kalichava, E.Mataradze)   http://spie.org/x648.html?product_id=837523.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №218008 – “კერამიკული ნანოკომპოზიტების სინთეზი Si-B-C სისტემაში მექანიკური ლეგირების და აფეთქებით კომპაქტირებით” (2016–2019), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“(2016-2019) თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“. დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი – შემსრულებელი;
3. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017). დამფინანსებელი: NATO-ს  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - შემსრულებელი;
4. შრესფ №დ-13/02 „გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება“ - (20.12.2012-20.12.2014) -შემსრულებელი;
5. SFFP 984595 - ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” -დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”, (12.2013-12.2016) - შემსრულებელი;
6. შრესფ  № 31/82 ”მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით”, (2013-2016) -შემსრულებელი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში’’, ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი; მოხს: "აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა"; 
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "ქისათიბის დიატომიტის მოპოვების საინვესტიციო პროექტი";
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf
 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ. მოხს: "ქიმიურ ქარხნებში შემთხვევითი აფეთქებისა და ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული სისტემა";
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "ინფორმაციული და კომპიუტერული ტექნოლოგიები სამთო საქმის წარმოებაში"; 
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "სამთო საწარმოთა საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება";
 • მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული (საბუნებისმეტყველო) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების  სიმპოზიუმი, ჩეხეთი; პრაღა, 2015 წლის 7–11 სექტემბერი; მოხსენება თემაზე:" ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩაქრობის სისტემა";
 • აკად. ა. ძიძიგურის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 26.12.2014. მოხსენება: "მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური სქემების ანალიზი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით";
 • 23-ე მსოფლიო სამთო კონგრესი, მონრეალი, კანადა. 11-15 აგვისტო, 2013 წ. მოხსენება: ”ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა”;
 • მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედების დარგში. პოტსდამი, გერმანია. 17-20 სექტემბერი, 2013 წ. მოხსენება: ”მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტირების უსადენო მოწყობილობა”;
 • სიგნალების დამუშავების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პოლონეთი, 3-7 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება: ”გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება”;
 • მე-13 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო გეოკონფერენცია, ალბენა, ბულგარეთი, 16-22 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება; ”მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება”;