ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

გიორგი ბალიაშვილი

განყოფილების უფროსი

ე.მინდელის ქ. 7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2326182; + 995 599 9741125

ელ-ფოსტა:gbaliash45@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

14.02.1945 წ.

განათლება:

1967-1972 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; ფაკულტეტი: სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება; სპეციალობა: ფენოვან სასარგებლო წიაღისეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავება და კომპლექსური მექანიზაცია; კვალიფიკაცია: სამთო ინჟინერი;
1975-1978 - გ.წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტის, ფიზიკური პროცესები, ასპირანტი

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1972-1975 - ა.სკოჩინსკის სახ. სამთო საქმის ინსტიტუტი, ინჟინერ-მკვლევარი, მეცნიერ თანამშრომელი;
1975-დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • ქანების, საშენი მასალების (ბეტონის) თვისებების კვლევა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ყინვამედეგი ბეტონის დამზადების მეთოდების მიმოხილვა. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2, 2018. თბილისი, გვ: 48–53 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ე.შაფაქიძე);
 • ბეტონის ქიმიური დანამატების დახასიათება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2, 2018. თბილისი, გვ: 44–48 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე);
 • Modeling and analysis of space reflector antenna taking into conisderation extreme remperature of environment and other impacts. Proceedings - 3rd International Conference: "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia. pp. 213-220, ISBN978-9941-8-0511-0 (Co-authors: E.Medzmariashvili, D.Pataraia, G.Nozadze, R.Maisuradze, K.Chkhikvadze, E.Tsotseria, G.Purtseladze)
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური);
 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2 (ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია);
 • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე);
 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია);
 • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე);
 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები”– შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე.მეძმარიაშვილი, დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ე.წოწერია);
 • Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 306-315. Tbilisi, Georgia, 2014 (თანაავტორები:ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა);
 • ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადება. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 68-75 (თანაავტორები: დ.ჯიბლაძე, თ.რუხაძე);
 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 51–55.(თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე);
 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 46–49 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე);
 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:49–54 (თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური);
 • იაფი ბეტონის დამზადება კირქვის ფხვნილის გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”, თბილისი №1(16), 2010. გვ:30-35 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე);
 • ბეტონის სიმტკიცის ზღვრის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”, თბილისი №3(14), 2010. გვ:21-25;
 • Минимизация влияния отходов горнодобывающей промышленности на экосистему побережья Чёрного моря. Изд-во: Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ. Экологические проблемы и пути их решения. 2009. стр. 43-51 (соавторы: Т.Ахвледиани, А.Абесадзе, О.Чудакова);
 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი” №1(22), თბილისი, 2009. გვ. 16-25 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, დ.რობაქიძე);
 • Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla – La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008, WIT Press. www.witpress.com, ISSN 1743-3541; doi:10.2495/FIVA080071. pp. 61-67 (თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე);
 • კლდოვანი ქანების და ბეტონის რღვევის მეთოდის სრულყოფა. (Perfection of the method of solid rock and concrete destruction). სამთო ჟურნალი, №1(14), თბილისი, 2005. გვ.38-41 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე);
 • ქანების ფიზიკური თვისებების კვლევების პრობლემის მდგომარეობა (Состояние проблемы исследования физических свойств горных пород). "სამთო ჟურნალი", №2(9), თბილისი, 2002. გვ. 51-53;
 • გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილებების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამნეცნიერო–საინჟინრო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო", სამთო გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 74–77 (თანაავტორები: ნ.სარჯველაძე, ფ.ბეჟანოვი);
 • მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. სამთო ჟურნალი, №2(5), თბილისი, 2000 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, დ.დემეტრაშვილი);
 • ქანების ზოგიერთი ფიზიკური პარამეტრების დადგენა. სამთო ჟურნალი, № 1(3), თბილისი, 1999. გვ. 22-28 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, დ.ტორიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი);
 • ქანების მასივის აგებულების პარამეტრების განსაზღვრის ხერხი საქ. სამეც. ტექნ. ინფორმ. სამეცნ. კვლევითი ინსტიტუტი, საინფ. ფურც. სერია “გეოლოგიური”, № 4, თბილისი, 1985.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 3rd International Conference: "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia.
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხსენება: "თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის";
 • Conference “Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas”, Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures, Tbilisi, Georgia, 2014;
 • First International Conference on “Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires”, Castilla La Mancha, Spain Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials, 2008;
 • Scientific Conference dedicated to 75 anniversary of Chair of Building Constructions of GTU, Optium methods of rock failure with impact, Tbilisi, Georgia., 2005;
 • Conference: “Processing & Disposal of Minerals Industry Wastes’07”The ways of minimization of adverse effects of mining wastes on the black sea coast ecosystem. (in English), Falmouth, United Kingdom, June 14-15, 2007;
 • International Scientific-engineering Conference, Effect of longitudinal deformation’s velocity variations on rock strength and deformation at unixial compression, Tbilisi, Georgia., 2002.
დამატებითი ინფორმაცია:
 • 2015 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი; 
 • "საქქალაქპროექტი"-ს გეოტექნიკური დაზვერვის კონსულტანტი; 
 • საქართველოს მაგარი და ნახევრადმაგარი ქანების კვლევის ლაბორატორიის მენეჯერი