ადმინისტრაცია

ნიკოლოზ ჩიხრაძე

დირექტორი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ფაქსი:+(995 32) 2325990

ტელ.:+(995 32) 2324716;

ელ-ფოსტა:chikhradze@geo.net.ge; chikhradze@mining.org.ge

დაბადების თარიღი:

20.09.1958 წ.

განათლება:

1975-1980 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-ფიზიკოსი;
1994 - ფ. თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1978 - სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტი;
1979-1980 - ფიზიკის ინსტიტუტი, ბირთული რეაქტორი;
1980-დღემდე - სამთო ინსტიტუტი:
      1980-1983 - ინჟინერი;
      1983-1988 - მეცნიერი თანამშრომელი;
      1988-2001 - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ექსპერიმენტალური პოლიგონის უფროსი;
      2001-2006 - დირექტორის მოადგილე;
      2006-2007 - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
      2007-დღემდე - დირექტორი

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

 2001-დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი:
       2006-დღემდე - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი;
        სასწავლო კურსები:
             ბაკალავრიატი - აფეთქების ფიზიკა;
             მაგისტრატურა - სანქცირებული აფეთქებების ექსპერტიზა და არასანქცირებული აფეთქებების ექსპერტიზა;
             დოქტურანტურა - აფეთქების ფიზიკა და დეტონაციის თეორია;
       2001-2006 - ფიზიკის განყოფილება, ასოცირებული პროფესორი;

       2006-დღემდე - საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი, პროფესორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მასალათმცოდნეობა;
 • მყარი სხეულის ფიზიკა;
 • ფეთქი მასალები და აფეთქებითი ტექნოლოგიები
შერჩეული პუბლიკაციები:

       100–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • კალორიმეტრიული დანადგარის შექმნა თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერების თერმოდინამიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალურად დადგენის მიზნით. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი (WMESS 2018), ჟურნალი: "დედამიწის და გარემოს მეცნიერებები", ჩეხეთი, პრაღა, 2018 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე, გ.ჯავახიშვილი, დ.ხომერიკი);
 • Production of polymer concrete compositions effective in underground aggressive medium. 18th International Multidisciplonary scientific geoconference -SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 18. Albena, Bulgaria. pp. 409-416 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, დ.წვერავა);
 • Development of Hybrid Reinforced Corrosion Resistant Polymeric Concretes. 2018 - Sustainable industrial processing summit & exhibition. 4-7 Nov. 2018, Rio De Janeiro, Brazil. (თანაავტორები: ფ.მარკუსი, გ. აბაშიძე, დ.წვერავა); 
 • Study of Impact Mine Blast on Armond Vehicle Occupants by Physical Modeling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018), 03-07 September, 2018 - Prague (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ე.მატარაძე).
 • Performance Test Results of the New System for Mitigating the Effect of Accidential Explosions. Proceedings of 5th International Conference on Protective Structures (ICPS5 2018), Poznan, Poland, August 20-24, 2018 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი). 
 • Synthesis and Mechanical Alloying of Ti-Al-B-C Powders. 2017 Sustainable Industrial Processing Summit and Exhibition. 3rd Intl Symp. on New and Advanced Materials and Technologies for Energy, Environment and Sustainable Development, 22-26 October 2017, Cancun, Mexico (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი).
 • Dynamic Impact Factor During Test of Cylindrical Shape Sample Under Shock Load. 3rd Intl Symp. on New and Advanced Materials and Technologies for Energy, Environment and Sustainable Development, 22-26 October 2017, Cancun, Mexico (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, ფ. მარკუსი).
 • Fiber Reinforced Composites on the Base of Epoxy-polysulfide Matrix for Wind Energy Systems. 3rd Intl Symp. on New and Advanced Materials and Technologies for Energy, Environment and Sustainable Development, 22-26 October 2017, Cancun, Mexico (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ. მარკუსი).
 • The Synthesis of Phenyl Acetylene Phenols for Development of New Explosives. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) (თანაავტორები: მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე).    
 • Elaboration of the Charge Constructions of Explosives for the Structure of Facing Stone. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი).  
 • Experimental study of the effect of water mist location on blast overpressure attenuation in a shock tube. World Multidisciplinary Earth Science Symposium (WIMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, დ.ტატიშვილი). 
 • Methane explosion mitigation in coal mines by water mist.  World Multidisciplinary Earth Science Symposium (WIMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი).  
 • Assessment of detonation ability of explosives prepared from utilized ammunition.  17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2017), Conference proceedings, Volume 17, Issue 41 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე);
 • Application of Air-Water Barrier for Suppression of Shock wave and Fire, J. “Combustion and Plasma Chemistry” v. 15, #3, 2017. pp. 228-237, Kazakhstan (თანაავტორები: ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ე.მატარაძე, მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა).
 • Experimental study of influence of water mist on blast overpressure in shock tube. Proceeding of the IX International Symposium «Combustion and plasmochemistry, September 13-15, 2017. Almaty, Kazakhstan (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი).
 • Hybrid System for Attenuation of Shock Wave and Fire in Tunnels. Proceedings of the 6th International Conference on Design and Analysis of Protective Structures (DAPS 2017). 29 November – 1 December 2 017, Melbourne, Australia (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი).
 • Protection concept and design system for mitigating effect of terrorist and accidental explosions in underground structures. Proceedings of the 17th International Symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (17th ISIEMS), October 2017, 16 – 20, Bad Neuenahr, Germany (თანაავტორები: ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი).
 • ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. "სამთო ჟურნალი“, №2(39), თბილისი, 2017. გვ: 52–58 (თანაავტორები: მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე);
 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 116–119 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე);
 • Fabrication of Ultrafine Grained Composites by Mechanical Alloying and Dynamic Consolidation of Powders 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-68-1 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book 6, Vol. 1, 119-126 pp. DOI: 10.5593/SGEM2016/B61/S24.016 (თანავტორები: გ.აბაშიძე მ.ჩიხრაძე ა.გიგინეიშვილი გ.მესტვირიშვილი);
 • Synthesis and Explosive Consolidation of Titanium, Aluminium, Boron and Carbon Containing Powders . 2016 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.,  44 (2016) 052014, doi:10.1088/1755-1315/44/5/052014 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, ფ.მარკუსი) 
 • http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf 
 • Physical Modelling of Mine Blast Impact on Armoured Vehicles. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44 (2016) 052013. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016. ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი. (თანაავტორი: ე.მატარაძე);
 • Rock Directed Breaking Under the Impulse Load. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44 (2016) 052005 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ს.ხომერიკი, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf ;
 • ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი, „სამთო ჟურნალი“, №2(37), თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ა. ხვადაგიანი, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი);
 • Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades. Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი) http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002
 • Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, Elsevier, Volume 15, 2015, pp. 738–741(თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ა.ხვადაგიანი). doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com
 • New suppression system of methane explosion in coal mines. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, Elsevier, Volume 15, 2015, pp. 720–724 (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ი.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი) doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com
 • The 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures, Nov. 9-13, 2015. Destin, FL, USA. (თანაავტორები: ე. მატარაძე, მ. ჩიხრაძე, თ. კრაუტჰამერი);
 • მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე);
 • Multifunctional device for explosion detection. The EFEE 8th World Conference, 26 – 28 April, 2015. Lyon, France, pp. 359-364 (თანაავტორები: ე. მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი);
 • Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. In Book: 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM2014, vol.1. p.85 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ბ.გოდიბაძე);
 • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014, Bulgaria, 17-26 June, 2014, Vol II. pp. 393-400 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა) DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.051
 • Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. Tbilisi, Georgia, 2014. pp. 306-315 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა);
 • Syntheses of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3RD International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014, pp. 25 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე);
 • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014 Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა);
 • Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013 (თანაავტორი გ.აბაშიძე).  http://www.academicpub.org/amsa/file/AMSA%20Book/Chapter%20-11.pdf
 • Условия образования отходов минерального сыръя в процессе добычи блоков облицовочного камня и пути их снижения. "Экология природокористувания", 2013, #17 Украина, стр. 135-137 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი);
 • Consolidation of Nanocrytalline Si by Shock Waves. TMS 2013 Proceeding “The Minerals, Metals & Materials Society p. 171 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, ბ.გოდიბაძე);
 • Shock energy absorber for protection underground structure from internal explosions. Proceeding of 15th International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures, Sept. 17-20, 2013, Federal Office of Bundeswehr. P 95 (თანაავტორები: ე. მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი);
 • Bulk Nanostructured Materials Obtained by Shock Waves Compaction of Ultrafine Titanium and Aluminium. 2nd International Conference on Ultrafine Grained & Nanostructured Materials (UFGNSM), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 5 (2012), pp.391–399, World Scientific Publishing Company, 08.12.13(თანაავტორები: კ.პოლიტისი, მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი), DOI: 10.1142/S2010194512002279.
 • Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания", 2013, №16. стр:210-217 (თანაავტორები: პ. კოპაჩი, ლ. იაკუბენკო, ვ. რომანენკო, გ. შმატკოვი, ს.ხომერიკი, Р.Михельсон, Е.Матарадзе);
 • Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, R.Mikhelson, F.Khvadagiani, D.Supatashvili);
 • Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite Systems. JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738 (თანაავტორები: ფერნანდ დ.ს.მარკუსი, გ.აბაშიძე, ლ.ქურდაძე) DOI: 10.1007/s11837-013-0604-5
 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS 2013 Supplemental Proceedings. Published Online: 25 FEB 2013, pp.541-545 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ლ.ჯაფარიძე) DOI: 10.1002/9781118663547.ch67
 • Designing of water mist Generator for attenuation of shock wave in Tunnels - International conference "Design and Analysis of Protective Structures" -  collection of works, Korea,  19-22 June, 2012 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • Investigation of the Polymer Composite Materials Reinforced by Hybrid Carbon and Basalt Fibers. TMS 2012 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings: Materials Properties, Characterization, and Modeling, The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, Volume 2, 2012. pp. 589–594. DOI: 10.1002/9781118357002.ch74(თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე);
 • Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions". In Book: “Composites and Their Applications”, Edited by Ning Hu, In Tech, Chapter 10, pp.221-246, 2012 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე) http://dx.doi.org/10.5772/48289 ;
 • MC Calculation of Optimal Gd and B Containing Composition For Effective Protection From Gamma and Neutron Irradiation, Supplemental Proceedings: Volume3: General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), San Diego, 2011 (თანაავტორები: ლ. ქურდაძე, გ.აბაშიძე);
 • Explosive Generation of High Pressure and Temperatures and Areas Their Application, Supplemental Proceedings: Volume3; general paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), 2011, 891-897, San Diego, 2011 (თანაავტორი ვ. კაბულაშვილი);
 • Optimization of Gd and B containing Composition for Application in Extreme Condition, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2011, v.1, pp.149-158 (თანაავტორები: ლ. ქურდაძე, გ.აბაშიძე);
 • Explosive Fabrication of Intermetallics In TiAl System from Nano Al and Coarse Ti Powders. Published by the American Institute of Physics, http://dx.doi.org/10.1063/1.3663163, 2011(თანაავტორები: ა. გიგნეიშვილი, მ. ჩიხრაძე);
 • Results of Bench Testing of a New Automatic System for Protection People and Underground Facilities from Internal Explosions. Materials of the Third International Conference on Design and Analysis of Protective Structures, 10-12 May, 2010, Singapore. pp.263-270 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, T. Krauthammer, E. Chagelishvili);
 • Influence of Liquid Phase Concentration on Shock Wave Attenuation in Tunnels. Proceedings of the 21th International Symposium on Military Aspects of Blast and Shock, October 3-8, 2010, Jerusalem, Israel (თანაავტორები: ე.მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი, ე.ჩაგელიშვილი);
 • A Shock Wave Absorber: The Device and Mathematical Model. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 20-26, 2010, pp.349-356 (თანაავტორები: ი. ლომიძე, ე.მატარაძე, თ. კრაუტჰამერი);
 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:72–76.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:60–65 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • Compaction of Tungsten Containing Ultra-Disperse Powder in Dynamic Conditions. Book: 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2009 Proceedings, Volume II. pp. 151-159 (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, მ. ჩიხრაძე);
 • Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al-B System in Dynamic Conditions. EURO PM2009 Proceedings, V.3, Copenhagen, 12-14th October 2009, pp. 203-208 (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხრაძე);
 • Choice of design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, E.Chagelishvili, T.Krauthammer, I.Kalichava);
 • Hot Explosive Jacketing and Strengthening of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.97 (თანაავტორები: A. Peikrishvili, L.J.Kecskes, E. Chagelishvili). http://www.ism.ac.ru/events/EPNM2008/abstracts2008.pdf
 • Hot explosive consolidation of Tungsten-Metallic Glass Matrix Composites. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, EPNM-2008, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.44 (თანაავტორები: A. Peikrishvili, L.J.Kecskes). http://www.ism.ac.ru/events/EPNM2008/abstracts2008.pdf
 • Advanced Binder Obtained by Use of Oxide and Carbide Powder for Particular Polymeric Composites. 2008 World Congress on Powder Metallurgy and Particulate materials, June 8-12, 2008, Washington, D.C. pp:105-109 (თანაავტორები: G. Abashidze, M. Ushkin et al.);
 • Basalt reinforced plastics: Some operating properties. Materials Science Forum (Volumes 561-565 (PART 1), 2007. pp. 671-674. (თანაავტორები: G. Abashidze, Fernand D.S. Marquis) http://www.scientific.net/MSF.561-565.671
 • Shock-wave compacting of a Fe-Ni-Al powder mixture and its study. The Physics of Metals and Metallography, Vol. 102, No. 5, 2006. pp. 541–544 (co-authors: F. Akopov, V. Gabunia, G. Mamniashvili, G. Martkoplishvili, G. Oniashvili, A. Peikrishvili, I. Chkhartishvili). DOI: 10.1134/S0031918X06110135
 • On some peculiarities of Fe - Ni - Al powder mixture properties fabricated by pressing and shock-wave compaction. ARXIV, eprint arXiv:cond-mat/0610013, 09/2006 (თანაავტორები: F. Akopov, I. Chkhartishvili, V. Gabunia, G. Mamniashvili, A. Peikrishvili). arxiv.org
 • Issues of Localization of Effects of Accidental and Terrorist Explosions in Underground Structures. Proceedings of the International Symposium of Interaction of the Effects of Munitions with Structures, ISIEMS 12.1, 18-21 September, 2007. Orlando, USA. pp. 76-77 (თანაავტორები: T.Krauthammer, E.Chagelishvili and ე.მატარაძე);
 • System for Protecting People and Underground Facilities from Internal Terrorist Explosions. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2, Underground Facilities, Singapore, 13-15 November 2006. pp. 185-194 (co-authors: ე.მატარაძე, T.Krauthammer, E.Chagelishvili);
 • Frequency Analysis of Electromagnetic Radiation from small Explosive Charges in Tunnels. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2. Underground Facilities, Singapore, 13-15 November 2006. pp.195-199 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, T.Krauthammer, E.Chagelishvili et al.);
 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress, Vienna, Austria 17-21 October 2004. pp. 71-73 (თანაავტორი:ე.ჩაგელიშვილი);
 • Hot Explosive Compaction of Aluminum-Nickelide Composites. Metallurgical and Materials Transactions A, Volume 35A, March 2004, pp. 1125-1131 (co-authors: L. Kecskes, S. Szewczyk, A. Peikrishvili);
 • Processing of Aluminium Nickelides by Hot Explosive Consolidation. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Volume 13, Number 1, 2004, pp. 79-91 (co-authors: L. Kecskes, R. Woodman, A. Peikrishvili);
 • Методика определения параметров ж/б анкерного крепления с учетом технологии сооружения автодорожного тоннеля. Материалы международной конференции в Сочи, 2003. с. 33-34 (თანაავტორები: А.Пейкришвили, Л.Кечкеш, Л.Джапаридзе);
 • Explosive consolidation and jacketing of tungsten base materials in hot conditions. Powder Metallurgy, Volume 46, Number 2, "Maney Publishing", June 2003, pp. 127-131(5) (co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, A.Dgebuadze);
 • Influence of neutron irradiation on shock wave strengthened titanium and copper. Powder Materials: Current Research and Industrial Practices III as held at the Materials Science & Technology 2003 Conference; Chicago, IL; USA; 9-12 Nov. 2003. 189 pp. (co-authors: F.D.S Marquis, E.S. Lapiashvili, M.T. Asatiani, A.B. Peikrishvili);
 • Theoretical Calculations of the Stressed-Deformed state of Powder Materials. PM2TEC 2002, Metal Powder Industries Federation, Orlando, Florida, June 20, 2002 (co-authors: L.Japaridze, A.Peikrishvili, Z.Chikviladze, I.Lomidze);
 • Exothermic Reactions in Hot-Explosively Consolidated Al-Ni Composites. PM2TEC 2002, Metal Powder Industries Federation, Orlando, Florida, June 20, 2002 (co-authors: L.Kecskes, S.Szewczyk, A.Peikrishvili);
 • Explosive consolidation of WC-Co based powders in hot condition. European Conference on Hard Materials and Diamond Tooling, 2002. pp. 80-81 (co-authors: A.Peikrishvili, A.Dgebuadze, Z.Chikviladze, E.Chagelishvili);
 • Calculation of Components of Stress Tensor Under the Axis-Symmetric Dynamic Compression of the Sample by the Pressure Impulse of Cylindrical Symmetry. Powder Materials: Current Research and Industrial Practices, , edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, Proceedings of the Symposium Sponsored by the Powder Materials Committee of the Materials Processing & Manufacturing Division (MPMD) of TMS, Indianapolis, 2001. pp. 243-256 (co-authors: I. Lomidze, F.D.S. Marquis, K.Staudhammer, L.Japaridze, A.Peikrishvili). https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-UR-01-5097
 • Shock wave consolidation of B, B4C and powder mixtures containing B and B4C. Fundamental Issues and Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001, Chapter 41. pp. 321-330 (co-authors: A.Peikrishvili, F.D.S.Marquis);
 • Explosive Compaction of Clad Graphite Powders and Obtaining of Coatings on their Base. Fundamental Issues and Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001, Chapter 32. pp. 249-258 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ.ჯაფარიძე, კ.სტაუდჰამერი, ფ.ს.მარკუსი, თ.გობეჯიშვილი, ე.ბანცური);
 • Hot Consolidation of Boron Base Powders and Investigation of Their Structure/ Property Relationship. 2000 International Conference in Powder Metallurgy & Particulate Materials- 2000, PM2TEC’2000, New York, 2000. pp. 9.89-9.97 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, კ. პოლიტისი, ს.შალამბერიძე და სხვ.);
 • Novel Material Fabrication by Hot Explosive Compaction. International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, PM2TEC’99, Vancouver, 1999 (თანაავტორები: ლ. კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი);
 • New Experimental Method for Consolidation Some Refractory and Nonmetallic Powders. J.Rhys IV France, Vol. 7, N C3 (1997), pp.67-72 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ. ჯაფარიძე, ზ. ჩიკვილაძე). inria.fr
 • WC-Co Hard Alloy Coating Obtained by Hot Shock Wave Treatment. In book: "Advanced in Powder Mettalurgy & Particulate Materials", complied by M.Cadle, K.S.Narasimhan, vol. 1, part 5, 1996. pp. 63-71;
 • Hot Shock Wave Compacting Heavy and Hard Alloy Powder. "Advanced in Powder Metallurgy & Particulate Materials", vol. 1, part 5, 1996. pp.25-35;
 • The Influence of Preheating Temperature on Shock Wave Consolidation of Diamond Containing Powders. In book "Metallurgical and Materials Application of Shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L.E.Murr, K.P.Staudhammer, M.A.Meyers. ELSEVIER 1995, pp.125-132;
 • Possibility of Obtaining Combines Samples from Tungsten Based Alloys by High Temperature Shock Wave Treatment. In book: "Metallurgical and Materials Application of Shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L.E.Murr, K.P.Staudhammer, M.A.Meyers, ELSEVIER 1995. pp. 99-108;
 • Shock-Wave Deformation of W-Ni-Fe Heavy Alloys at Elevated Temperatures. In book: "Shock Waves and high-strain-Rate Phenomena in Materials", edited by M.A.Meyers, L.E.Murr, K.P.Staudhammer, Marcel Dekker Inc., 1992. pp.223-229 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ. ჯაფარიძე, გ.გოცირიძე);
 • Importance of Preheating at Dynamic Consolidation of Some Hard Materials. In book: "Shock Waves and High-Strain-Rate Phenomena in Materials", edited by M.A.Meyers, L.E.Murr, K.P.Staudhammer, 1990. pp.463-472;
 • Explosive Working of Some Metals and Alloys at High Temperature. Marcel Dekker, Inc, 1986. pp. 905-915 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი);
 • Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al System, Under Shock Wave Loadings. TMS2009 138th Annual Meeting & Exhibition, Supplemental Proceedings General Paper Selections, Metals & Materials Society (TMS), The Minerals, Volume 3, 2009. pp. 637-643 (თანაავტორები: გ.ონიაშვილი, მ. ჩიხრაძე);
 • Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings, 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria, 2012 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ლ.ჯაფარიძე), DOI: 10.5593/SGEM2012/S21.V4017
გამოგონებები (პატენტები):
 • ”Method for Hard Alloys Hardening by Explosion”. Patent SU1770085, October 23, 1992 (co-authors: L.Japaridze, E.Chagelishvili, A.Peikrishvili, G.Gotsiridze).
 • ”Method of Production of Material from Refractory Powders”. Patent SU1731438, January 8, 1992 (co-authors: L.Japaridze, A.Peikrishvili, G.Gotsiridze).
 • ”The Method of Explosive Coating of Insert Surfaces of Cylindrical Samples by Refractory and Ceramic Materials”. Patent of USSR No 1732573, January 8, 1992.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #218008 "კერამიკული ნანოკომპოზიტების სინთეზი Si-B-C სისტემაში მექანიკური ლეგირების და აფეთქებით კომპაქტირებით” (2016-2019), პროექტის ხელმძღვანელი, დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
 • G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“ (2016-2019), შემსრულებელი. თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“, დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი;

 • SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017), პროექტის ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: NATO-ს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”;

 • ISTC №G-2209 "აფეთქებებისაგან დაცვის სისტემა" (System for Protection from Explosions) (2016-2019), დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც);

 • #A-2123 "Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება” (1.01.2015 – 31.12.2016), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU);

 • #217292 “ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით” (2016-2019), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);

 • შრესფ #31/82 ”მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით” (2013-2016), დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);

 • STCU/DOE №p552 „ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-Ta და Ag-Ta კომპოზიტების დამზადება გაუმჯობესებული ელექტრონული და სიმტკიცის მახასიათებლებით“(2013-2015), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი;

 • STCU/DOE#p506 “ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის’’ (1.03.2013-1.03.2015), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი;

 • შრესფ #1–7/57 "რადიაციის მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალების მიღება დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით" (2010-2012), დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);

 • STCU #p446 "Fabrication novel nanostructural Cu-W compositions with improved electronic properties" (1.10.2010-1.10.2011), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ);

 • სესფ #4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა" (2009-2011), დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა (სესფ) და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (მტცუ) “მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამა”;

 • CRDF/GRDF/GNSF BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" (2009), დამფინანსებელი: ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP);

 • STCU #3631 "Advanced low wind speed small turbine with adaptive aeroelastic blades made of composite high-modulus" (2006-2008), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში;

 • STCU #3921 “Development of Innovative SHS-Thermal Explosion Technology for Production of Ti-Al Single-Phase Nanostructured Materials” (2006-2008), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ);

 • NATO SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება"(2005-2009), დამფინანსებელი:  ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის;

 • ISTC #G-1096 “უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება" (2004-2007), დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (სსტც);

 • STCU #3265 “Fabrication New Functionally Gradient Materials (FGM) by Self-Propagated High-Temperature Synthesis Technology” (2004-2006), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ);

 • STCU #GE-70 “Development and Manufacture of Experimental Specimen of Complex High-effective Desalination Installation” (2004-2006), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ);

 • ISTC #G-762 "რადიაციული გამოსხივების მშთანთქმელი მასალების დამუშავება" (2005-2007), დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (სსტც);

 • CRDF #GE2-2532-TB-03 "Novel Materials Fabrication from Nanocrystalline W-Cu Powders" - CRDF Cooperative Grants Program (CGP) (1.12.2003-2005);

 • ISTC #G-136 "Shock-Wave Technology for Antifrictional Coatings" (1999-2001), დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (სსტც);

 • INTAS-05/096 “Explosive Consolidation and Fabrication of Boron Based composites with high absorbing properties" (1998-1999), ყოფილი საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებელი ქვეყნების მეცნიერებთან თანამშრომლობის ხელშემწყობი საერთაშორისო ასოციაცია.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია დამცავ სტრუქტურებში, პოლონეთი, ქ. პოზნანი, 2018 წლის 20-24 აგვისტო; 
 • მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში’’, ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2018 წლის 03-07 სექტემბერი;
 • მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში’’, ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი. მოხსენება თემაზე: "მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით';

 • მე-17 საერთაშორისო მულტიდისპლინალური სამეცნიერო კონფერენცია ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში“. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი - 5 ივლისი, 2017 წ. მოხსენება თემაზე: "ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა";

 • მულტიდისციპლინალური მსოფლიოს სიმპოზიუმი ,,დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში’’. ჩეხეთი ქ. პრაღა, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი. მოხსენება თემაზე: "ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში";

 • ახალი და თანამედროვე მასალების, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ; მოხსენება თემაზე: "დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში".

 • მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017 წ. სამიტი, ახალი და თანამედროვე მასალების, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა. მოხსენება თემაზე: "ბოჭკოებით გაძლიერებული კომპოზიტები ეპოქსიდურ-პოლისულფიდური მატრიცით, ქარის ენერგეტიკული სისტემებისთვის";

 • დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო კონფერენცია, ICPS4 პეკინი, ჩინეთი, 18-21 ოქტომბერი, 2016 წ. მოხსენება თემაზე: "ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი";

 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა, ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხსენება თემაზე: "ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას"  https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf

 • მე-16 მულტიდისციპლინური კონფერენცია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში, ალბენა, ბულგარეთი, 2016 წ. 27 ივნისი-3 ივლისი. მოხსენება თემაზე: "ულტრაწვრილმარცვლოვანი კომპოზიტების მიღება ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და დინამიკურ პირობებში კონსოლიდაციით"; 

 • მე-6 სეგედის საერთაშორისო სემინარი ნანომეცნიერებაში მიღწევების თაობაზე (SIWAN6), სეგედი, უნგრეთი, 2014 წ. 15-18 ოქტომბერი - Explosive Fabrication of Bulk Ti-Ni-Al Nanocomposites;

 • ABM-TSM Second Pan American Materials Conference, სან პაოლო, ბრაზილია. 2014 წ. 21-25 ივლისი - HYBRID FIBER AND NANOPOWDER REINFORCED COMPOSITES FOR WIND TURBINE BLADES;

 • მინერალების, მეტალების და მასალების 2013 წ. შემაჯამებელი კონფერენცია და გამოფენა, მიწვეული სპიკერი, სან ანტონიო, აშშ - რუსთაველის ფონდის სამოგზაურო გრანტი;

 • სამთო საქმე, გეოლოგია და მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე, სექციის თავმჯდომარე, სპიკერი, სამთო საქმე, გეოლოგია, მასალები, ალბენა, ბულგარეთი. 2013 წ. ივნისი;

 • მინერალების, მეტალების და მასალების აზია წყნარი ოკეანიის კონფერენცია და გამოფენა, ჰავაი, აშშ - მიწვეული სპიკერი, 2013 წ. აგვისტო;

 • აფეთქების ზემოქმედება დაცვის სტრუქტურებზე, სპიკერი, სესიის თავმჯდომარე, პოტსდამი, გერმანია, 2013 წ. სექტემბერი.

დამატებითი ინფორმაცია:
 • აშშ-ს სამთო, მეტალურგიული და ნავთობის საინჟინრო ინსტიტუტის "მინერალების, ლითონებისა და მასალათმცოდნეთა" და პროფესიონალ ინჟინერ-მასალათმცოდნეთა საერთაშორისო საზოგადოებების წევრი;
 • მინერალების, ლითონებისა და მასალების პროგრამის კომიტეტის წევრი;
 • სამთო, გეოლოგიისა და გარემოს დაცვის თანამედროვე მენეჯმენტის ყოველწლიური კონფერენციის საერთაშორისო კომიტეტის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი;
 • ევროპის მეშვიდე ჩარჩო პროგრამაში ნანოტექნოლოგიების მიმართულებით საკონტაქტო პირი საქართველოში;
 • ამფეთქებელ-ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის წევრი.