აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ედგარ მატარაძე

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ფაქსი:(995 32) 2325990    

ტელ.:+(995 32) 232 16 88;

ელ-ფოსტა:mataradze@mining.org.ge

დაბადების თარიღი:

29.08.1938 წ.

განათლება:

1956-1962 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი;
1966-1970 - მოსკოვის დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი, ასპირანტი; 
1970 - ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:
 • 1962- დღემდე - სამთო ინსტიტუტი;
 • 1972-1991 - სამეცნიერო-ტექნიკური კრებულის "მანგანუმის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი;   
 • 1996-დღემდე - სს"ჭიათურმანგანუმის" მეთვალყურეთა საბჭოს წევრი; 
 • 1998 - "სამთო ჟურნალის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი;   
 • 2000 - დღემდე - საქართველოს მცირე სამთო საწარმოთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე
სამეცნიერო ინტერესები:
 • აფეთქების ეფექტი და მისი მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • აფეთქებისას ნაგებობებზე განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • გვირაბების დამცავი სისტემები შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების ზემოქმედებისაგან;
 • მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების მეთოდების სრულყოფა;
 • მექანიზებული სამაგრებისა და კომპლექსების გამოყენება მადნის აფეთქებით მონგრევისას;
 • ახალი საბადოების ათვისებისა და მოქმედი სამთო საწარმოების რეკონსტრუქციის საინვესტიციო პროგრამების შემუშავება
შერჩეული პუბლიკაციები:

       120 –ზე მეტი გამოქვეყნებული მეცნიერული შრომა, 25 გამოგონება, მათ შორის:

 • The ipmact of water mist thickness on shock wave attenuation. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, კ.ტავლალაშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი); www.mess-earth.org
 • Study of impact mine Blast on armord vehicle occupants by physical modeling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ნ.ჩიხრაძე); www.mess-earth.org
 • Perormace Test Results of the New System for mitigating the Effect of Accidental explosions. 5th International Conference Protective Structures (ICPS5 2018), Poznanm Poland, August 20-24, 2018. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი);
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი);
 • წყლის ბარიერის გამოყენება დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ზემოქმედების ჩახშობის მიზნით. ჟურნალი "Горение и плазмохимия", ტ.15, #3, 2017. გვ:228–237. ალმა–ატა, ყაზახეთი (ISSN #1683-390) (თანაავტორები: ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ნ.ჩიხრაძე, მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა);
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი);
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ჩახშობის ჰიბრიდული სისტემა. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები დამცავი სისტემების დაპროექტებისა და ანალიზის დარგში (DAPS 2017), 29 ნოემბ.-1 დეკემბ. 2017. მელბურნი, ავსტრალია (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი);
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ჩახშობის კონცეფცია და დამცავი სისტემის დაპროექტება. მე–17 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები აფეთქების ნაგებობებზე გავლენის დარგში. 16–20 ოქტომბერი, 2017. ბად–ნოიენარი, გერმანია (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი);
 • აფეთქების ჭარბი წნევების ჩახშობაზე წყლის ბარიერის მდებარეობის გავლენის ექსპერიმენტული კვლევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, დ.ტატიშვილი);
 • მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი);
 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf ;  
 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი თ. კრაუტჰამერი) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf ; 
 • ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016. ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი. (თანაავტორი: ნ.ჩიხრაძე);
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი) IOPscience http://iopscien ce.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf 
 • აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა. მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: „საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე“, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ. (თანაავტორები: ნ.  ჩიხრაძე,  მ. ჩიხრაძე,  თ. კრაუტჰამერი);
 • აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა., კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015 (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ. მარჯანიშვილი;)
 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages:720–724 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, თ. კრაუტჰამერი) www.sciencedirect.com ;
 • აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა (Multifunctional device for explosion detection). ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი);
 • სამთო საწარმოებში ინვესტიციების ეფექტიანობის შეფასება ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. ჟურნალი: „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, №29, თბილისი, 2014. (თანაავტორები: ნ. ბოჭორიშვილი, გ. ტაბატაძე);
 • მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31 (თანაავტორები: თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე);
 • ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან დაცვის თანამედროვე მეთოდები და ნორმატიული დოკუმენტები.სამთო ჟურნალი, No2(31), თბილისი, 2013. გვ. 59-64 (თანაავტორი  ა.ბეჟანიშვილი);
 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.ტაბატაძე, ნ.ბოჭორიშვილი);
 • გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013 (თანაავტორები: მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • აფეთქების დარტყმითი ტალღის ენერგიის აბსორბერი მიწისქვეშა ნაგებობების დასაცავად. შრომების კრებული: International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013 (თანაავტორები: თ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი);
 • ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული ”23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, თ.ახვლედიანი);
 • Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:210-217 (თანაავტორები: პ. კოპაჩი, ლ. იაკუბენკო, ბ. რომანენკო, გ. შმატკოვი, ნ.ჩიხრაძე, რ. მიხელსონი, ს. ხომერიკი);
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება“ – მე–4 საერთაშორისო კონფერენციის „დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი“ მასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012 (თანაავტორები: თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • Wireless device for activation of an underground shock wave absorber. Proc. SPIE 8008, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 2011, pp. 800815-800815-7 (October 06, 2011); doi:10.1117/12.905430  (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, მ.ჩიხრაძე);
 • Results of Bench Testing of a New Automatic System for Protection People and Underground Facilities from Internal Explosions. Materials of the Third International Conference on Design and Analysis of Protective Structures, 10-12 May, 2010, Singapore. pp.263-270 (თანაავტორები: თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი);
 • Influence of Liquid Phase Concentration on Shock Wave Attenuation in Tunnels. Proceedings of the  21th International Symposium on Military Aspects of Blast and Shock, October 3-8,  2010, Jerusalem, Israel (co-authors:  თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი);
 • A Shock Wave Absorber: The Device and Mathematical Model. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 20-26, 2010, pp.349-356 (თანაავტორები: ი. ლომიძე, ნ.ჩიხრაძე, თ. კრაუტჰამერი);
 • საქართველოს სამთო–ქიმიური ნედლეულის საბადოების დამუშავების პრობლემები. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 24–29 (თანაავტორები: გ.შატბერაშვილი, გ.კაპანაძე);
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 23 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, თ. კრაუტჰამერი);
 • საქართველოს სამთო საწარმოთა თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. სამთო ჟურნალი, No1(24), 2010. გვ:13–17(თანაავტორები: თ.ახვლედიანი, ა.გურჯიძე);
 • The analysis of work of three phase rectifiers on the power supply of a plasma arc with the rectangular characteristic. Mining Journal, No2(23), 2009. pp: 63-72. (თანაავტორები: დ. გელენიძე, გ.გოგია, ზ. ბათხაძე, მ.გელენიძე);
 • Wireless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Proc. SPIE, Vol. 7502, 2009 (თანაავტორები:  მ. ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ი. ყალიჩავა);
 • Choice of Design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009 (თანაავტორები:  ე. ჩაგელიშვილი, თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე,  ი. ყალიჩავა);
 • The problems of protecting people in underground structures from terrorist explosions. Complexity and Security, Vol.37 of NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, Chapter 15, IOS Press, 2008. pp.265-275 (თანაავტორები:  თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი, ფ. ჯოხაძე);
 • Application of the Non-Explosive Demolition Agent for Underground Mining. Proceeding of 8thInternational Scientific Conference "Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection", SGEM 2008, Albena, Bulgaria, May 16-20, 2008 (თანაავტორები: თ. ახვლედიანი, ნ.ჩიხრაძე);
 • Experimental Study of the Reduction of Blast Overpressure by Different Damping Agents. Materials of the 20thInternational Symposium on Military Aspects of Blast and Shock. September 1-5, Oslo, Norway, 2008 (თანაავტორები:  თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე,  ე. ჩაგელიშვილი, ი. ყალიჩავა);
 • Wireless System for the Identification of Unauthorized Explosions and Activation of Protective Device in Underground Facilities. Proceedings of the 21 st World Mining Congress& Expo 2008, 7-12, September 2008, Krakow, Poland. pp.175-182. (თანაავტორები: თ. კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი, დ. კუხალაშვილი);
 • Analysis of Electromagnetic Pulses for blast Identification. Proceedings of the International Conference "Information Technologies in Control", ITC`07,October 10-12, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia. 2007.pp.414-417 (თანაავტორები: ფ. ჯოხაძე, პ. ბოჭიკაშვილი, ე. ჩაგელიშვილი, დ. კუხალაშვილი);
 • Issues of Localization of Effects of Accidental and Terrorist Explosions in Underground Structures. Proceedings of the International Symposium of Interaction of the Effects of Munitions with Structures, ISIEMS 12.1, 18-21 September, 2007. Orlando, USA. pp. 76-77 (თანაავტორები: თ. კრაუტჰამერი, ე. ჩაგელიშვილი და ნ.ჩიხრაძე);
 • System for Protecting People and Underground Facilities from Internal Terrorist Explosions. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2. Underground Facilities, 13-15 November 2006, Singapore. pp. 185-194 (თანაავტორები: თ. კრაუტჰამერი, ე. ჩაგელიშვილი და ნ. ჩიხრაძე);
 • Frequency Analysis of Electromagnetic Radiation from small Explosive Charges in Tunnels. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2. Underground Facilities, 13-15 November 2006, Singapore. pp. 195-199 (თანაავტორები: თ.კრაუტჰამერი, ე. ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე და სხვ.);
 • Development of a Method for the Identification of Explosions in Tunnels. Georgian Engineering News, №3, 2004. pp. 132-138. Tbilisi, Georgia (თანაავტორები: ე. ჩაგელიშვილი, რ. მიხელსონი, თ.კრაუტჰამერი, გ. ბუცხრიკიძე);
 • Identification of Explosions in Underground Structures. Proceedings of the International Conference "Measuring Microsystems for Environment Monitoring", Tbilisi, June 16-19, 2004 (თანაავტორები: ე. ჩაგელიშვილი, რ. მიხელსონი, თ. კრაუტჰამერი, გ. ბუცხრიკიძე);
 • Разработка и исследование устройства для демпфирования ударной волны в подземных сооружениях. Сб."Теория сооружений и сейсмостойкость", 2004 (თანაავტორები: ლ. მახარაძე, ა. აბესაძე, ა. დათუნაშვილი);
 • Исследование методов идентификации взрыва. სამთო ჟურნალი,  No2, 2004 (თანაავტორები: ე. ჩაგელიშვილი, Р.Михельсон, თ.კრაუტჰამერი, გ. ბუცხრიკიძე);
 • გვირაბში არასაქციონირებული აფეთქების გამოცნობის მეთოდების კვლევა. სამთო ჟურნალი, No 1(12), თბილისი, 2004. გვ. 39-43 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, თ.კრაუტჰამერი);
 • ჭიათურის ადგილი მსოფლიო მანგანუმის წარმოებაში. სამთო ჟურნალი,  No3, 2004;
 • АО "Чиатурмарганец": проблемы переходного периода. Горный журнал,  № 4, Москва, 2004. с. 50-53 (თანაავტორები:  ა.კიკაბიძე, ნ.ხამხაძე);
 • Технология подземной добычи руд с применением механизированных крепей, адаптивных к взрывному воздействию. Труды горно-геологической секции Международной научно-инженерной конференции ,,Новейшие технологии и Грузия”, Тбилиси, 2002. с. 40-44;
 • Научно-технические проблемы совершенствования технологии подземной добычи марганцевых руд. Горный журнал, № 2(10), Тбилиси, 2002;
 • საზღვარგარეთის მანგანუმის მრეწველობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და ჭიათურა-ზესტაფონის სამთო-მეტალურგიული კომპლექსის რეაბილიტაციის გზები. სამთო ჟურნალი, No 2(9), თბილისი, 2002. გვ. 87-90 (თანაავტორები: ი.ბარათაშვილი, ს.მაზმიშვილი, გ.ნაკაიძე);
 • მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიის სრულყოფის სამეცნიერო-ტექნიკური პრობლემები. სამთო ჟურნალი, No 2(9), თბილისი, 2002. გვ. 25-29;
 • საზღვარგარეთის მანგანუმის მრეწველობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და ჭიათურა-ზესტაფონის სამთო-მეტალურგიული კომპლექსის რეაბილიტაციის გზები. სამთო ჟურნალი, No 2(9), თბილისი, 2002. გვ. 87-90 (თანაავტორები: ი.ბარათაშვილი, ს.მაზმიშვილი, გ.ნაკაიძე);
 • მცირე სამთო საწარმოთა განვითარების პრობლემები. სამთო ჟურნალი, No 2(7), თბილისი, 2001. გვ.16-19;
 • Georgian manganese ore. Manganese matters. International Manganese Institute, Paris, №3, 2000;
 • Развитие технологии подземной добычи марганцевых руд на Чиатурских рудниках. Горный журнал, № 1(4), Тбилиси, 2000. с. 22-25.
გამოგონებები (პატენტები):

        24 პატენტი, მათ შორის:

 • აფეთქების იდენტიფიკაციის ხერხი - ”საქპატენტი”, ოფიციალური ბიულეტენი 12, №23, 2005 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, რ.მიხელსონი, გ.ბუცხრიკიძე, ზ.ხოფერია, ტ.კრაუთჰამერი);
 • აფეთქების იდენტიფიკაციის მეთოდი. - პატენტი P3703, 2004 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, რ.მიხელსონი, გ.ბუცხრიკიძე, ზ.ხოფერია, ტ.კრაუტჰამერი);
 • ჰაერის დარტყმითი ტალღების ჩამხშობი მოწყობილობა - პატენტი P3816, 2004 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ა.აბესაძე, ა.დათუნაშვილი);
 • ანკერული სამაგრი - საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი №8, პატენტი No2960B, 2003(თანაავტორები: ა.ქოიავა, გ.მანველიშვილი, ა.კვერნაძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. ISTC G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“(2016- 2019). თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“. დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი– სამეცნიერო ხელმძღვანელი; 
2. FR/171/3 - 180/14 –  "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია"(2015-2017) დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი, პროექტის ხელმძღვანელი;
3. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017) დამფინანსებელი: NATO-ს  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - შემსრულებელი;
4. დ-13/02 „გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება“ (20.12.2012 -20.12.2014) -დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - შემსრულებელი;
5. GNSF/ST08/7-491 "ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისას ხალხის დამცავი ავტომატური სისტემა"(2009-2012) -დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ) - მენეჯერი; 
6. SfP 980981 "მიწისქვეშა ნაგებობებში ხალხისა და მოწყობილობის ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის სისტემის შემუშავება”(2005-2010) - NATO-ს  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - პროექტის ხელმძღვანელი;
7. GEB1-4022-TB-07 ”აუფეთქებლად დამღრვევი ნივთიერების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მინერალური ნედლეულის ბაზაზე”(2007-2008) - აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF-Global) - პასუხისმგებელი შემსრულებელი;
8. ISTC № G-1096 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ასაფეთქებელი ნივთიერებების შექმნა და მისი წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება”(01.10.2004-2006) - კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი;
9. G2-2483-TB-02 ”ხალხის დაცვა ტერორისტული აფეთქებისაგან მიწისქვეშა ნაგებობებში”(2002-2003) - აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF-Global) - პროექტის ხელმძღავნელი;
10. ”საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების გენერალური გეგმა” (2002-2003)- იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (ЛСА) - საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფების წევრი;
11. 2001-GG-08 ”საქართველოს მცირე სამთო საწარმოების ვებ-გვერდის მომზადება”(2001) - US International Research and Exchanges Board (IREX) - პასუხისმგებელი შემსრულებელი;
12. G-98-0349 "საქართველოს მცირე სამთო საწარმოთა განვითარების ხელშეწყობა"(2000) - USAID-ევრაზიის ფონდი - პროექტის ხელმძღავნელი;

13. ”საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავება”(1996) - დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ტექნიკური დახმარების პროგრამა (TACIS) - შემსრულებელი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf;
 • ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო კონფერენცია, ICPS4 პეკინი, ჩინეთი, 18-21 ოქტომბერი, 2016 წ;
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf;
 • ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ.;
 • მე-13 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო გეოკონფერენცია, ალბენა, ბულგარეთი, 16-22 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება; ”მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება”;
 • სიგნალების დამუშავების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პოლონეთი, 3-7 ივნისი, 2013 წ. მოხსენება: ”გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება”;
 • მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედების დარგში. პოტსდამი, გერმანია. 17-20 სექტემბერი, 2013 წ. მოხსენება: ”აფეთქების დარტყმითი ტალღის ენერგიის აბსორბერი მიწისქვეშა ნაგებობების დასაცავად”;
 • 23-ე მსოფლიო სამთო კონგრესი, მონრეალი, კანადა. 11-15 აგვისტო, 2013 წ. მოხსენება: ”ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა”;
 • მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია ”დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი”, კორეა, 19-22 ივნისი, 2012.