ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ასმათ შეყილაძე

ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ. 7, I სართული

ელ-ფოსტა:asmat_shekiladze@mail.ru; asmatishekiladze@yahoo.com; sabcho@mining.org.ge

დაბადების თარიღი:

22.09.1984 წ.

განათლება:

2001-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის, მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაციის სპეციალობის ბაკალავრიატი;

2005-2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის, მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაციის სპეციალობის მაგისტრატურა;

2009-2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაციის სპეციალობის დოქტურანტურა: ინჟინერიის დოქტორი.

ტრენინგები:

2012 - “PerkinElmer”-ის ფირმის ატომურ-აბსობრციულ სპექტომეტრ “Analyst200”-ის სწავლების კურსი სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობაში;

2019 - Certificate: “Quick Propellant Assessment Kit Course & High Performance Liquid Chromatography Course”, Tbilisi, Georgia, 26th August to 6th September – Ministry of Defence Republic of Georgia & Ministry of Defence Republic Of Austria

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2007-2008 - "მს+" საქართველოს ბანკის შვილობილი კომპანია, მოლარე ოპერატორი; 
2008-2009 - კომპანია "ფლოვაილენდი", ადმინისტრატორი;
2009 - დღემდე - სსიპ გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეთოდები;
 • ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები;
 • მამდიდრებელი ფაბრიკების ავტომატიზაცია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ღვერკის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 30–34 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, თ.შუბითიძე, გ.ჩქარეული);
 • გუმბრის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე კონცენტრატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(45), 2022. გვ: 26–32 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, ს.მაღლაკელიძე);
 • პოლიმეტალური მადნის დამსხვრევის პროცესის კვლევა ავტომატური მართვის თვალსაზრისით. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 40–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ი.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე);
 • ნაგომარის საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 36–40 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, დ.მშვილდაძე, ს.მაღლაკელიძე);
 • “The Method for Preliminary Enrichment of Gold-Containing Ore”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 609. ;doi:10.1088/1755-1315/609/1/012034, 2020 (თანაავტორები: M.Gamtsemlidze, R. Enageli, D.Talakhadze, M. Tutberidze);
 • ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი);
 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016) (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, მ.ბაღნაშვილი) IOPscience, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf ;   
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, მ.ჩუბუნიძე);
 • სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 25–28 (თანაავტორი: რ.ენაგელი);
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), თბილისი, 2013. გვ:32–35 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი);
  სპილენძის მადნის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №4-6, 2012;
 • მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის კვლევა - ”სამთო ჟურნალი”, #2(27), თბილისი, 2011 გვ: 46-55 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენეგელი, ი.სამხარაძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №7–9, 2011 (თანაავტორები: გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე);
 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(25), 2010. გვ: 35–39 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე);
 • სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, #1(24), თბილისი, გვ: 58-60, 2010. (თანაავტორი: რ.ენაგელი).
გამოგონებები (პატენტები):
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P6338, თბილისი, 2015 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • FR-18-3398 "ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გამდიდრების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, პროცესები, მართვა და კონტროლი"(22.02.2019-21.02.2022). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - ძირითადი შემსრულებელი;
 • CARYS 19-2329 „ბუნებრივი პიგმენტების მიღების ინოვაციური საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე და შედეგების კომერციალიზაცია“(31.07.2020-31.07.2021). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - ძირითადი შემსრულებელი;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”. თბილისი, 28-29 ოქტომბერი, 2021. "ნაგომარი საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით" (სასტენდო მოხსენება);
 • მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, 24 სექტემბერი 2020 (პოსტერი). მოხს: „ოქროს შემცველი პოლიმეტალური მადნების გამდიდრებადობის უნარის ამაღლება წინასწარი გამდიდრების გზით“;
 • 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 7-11 September 2020, Prague, Czech Republic. “The Method for Preliminary Enrichment of Gold-Containing Ore”;

 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 8 დეკემბერი, თბილისი, 2017 წ. მოხსენება თემაზე: "ახალი  შემკრები რეაგენტის  MD 20783-ის  გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისთვის"; 
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება". https://www.mess-arth.org/files/WMESS2016_Book.pdf;
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის შემუშავება";
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 2015 წ. მოხს: "დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა";
 • სტუ 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. -თემა: "სპილენძის ფლოტაციის ოპტიმალური მართვის ხერხის შერჩევის თავისებურებანი";
 • სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ. - თემა: "ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის";
 • ე.მინდელის დაბ. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 19.05.2010  - თემა: "მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური გამდიდრების მეთოდით პროცესის კვლევა და კონტროლი";
 • ე.მინდელის დაბ. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 19.05.2010 - თემა: "სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მართვის საკითხისათვის";
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2007 წ. - თემა: "საფლოტაციო რეაგენტების დოზირების ავტომატური მართვის სისტემა";
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 74-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2006 წ. - თემა: "რეაგენტების დოზირების ავტომატური მართვის სისტემის დამუშავება".
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • სონაჯილის საბადოს ოქროს შემცველი მადნების მეტალურგიული ტესტირება. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“ №01-08/17 (01.08.2017);
 • ოქროს შემცველი მადნების სინჯების მომზადება ქიმიური ანალიზისთვის და ოქროს განსაზღვრა; მოლიბდენის განსაზღვრა გეოლოგიურ სინჯებში; 7 გეოლოგიური სინჯის ფლოტაციის შედეგები. ხელშეკრულება №18-18/04. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“, 2018;
 • Исследования марганцевых руд месторождения Жаксылык на обогатимость. №17-18/2910.2017 г.;
 • ბნელი-ხევის ოქრო–პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების პირველადი შესწავლა (ხელშეკრულება 15–18/05–25.01.2016 წ.);
 • ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდით (ხელშეკრულება 13–18/09 – 5.02.2013 წ.);
 • ირანის რესპუბლიკის ბირჯანის (ჩახ–ზაგუ) საბადოს სპილენძის მადნების გამოცდა გამდიდრებადობაზე (ხელშეკრულება 15–18/11 – 01.07.2015 წ);
 • ბნელი-ხევის დაჟანგული მადნების ორი სინჯის გამოტუტვის ტექნოლოგიური შეფასება („სვეტის“ ტესტი), №16-18/05 (25.01.2016);
 • მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე. სამუშაო შესრულებულია შპს“ბეიექსის“ დაკვეთით ხელშეკრულების N15-18/50 23.10.15 წ. საფუძველზე;
 • სსიპ რ.აგლაძის არაორგანული და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტის NGNSF/ST 09.1049-19 საგრანტო პროქტის ხელშეკრულება N07-08/21.25;
 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროს შემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა -  №13-18/01  -04.10.2013;
 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 04.10.2012;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -№11-18/09 G - 28.03.2011;
 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებადობაზე - N13-18/09 - 05.02.2013
დამატებითი ინფორმაცია:

 2015– დან - სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მდივანი