მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

ელგუჯა ჩაგელიშვილი

ლაბორატორიის გამგე,  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2210230

ელ-ფოსტა:chageli@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

10.10.1940 წ.

განათლება:

1959-1964 - თბილისის პედაგოგიური ინსტიტუტი;
1970-1972 - ნოვოსიბირსკის ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
1988 - ნოვოსიბირსკის ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ფიზ-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი. 

სამეც./აკად.ხარისხი:

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1965-დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება,  სინთეზი, შედუღება
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • Shock Wave consolidation of nanostructured tungsten based composites. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.87-91 (co-authors: A.Peikrishvili, G.Tavadze, B.Godibadze, G.Oniashvili);
 • Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu/W-Y Cylindrical Billets. IOP Conf.Series: Journal of Physics: Conf. Series 987(2018) 012027. (Co-authors: B.Godibadze, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili, A.Dgebuadze);
 • ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი);
 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, B.Godibadze, T.Gegechkori, M.Tsiklauri, A.Dgebuadze);
 • Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages:128-129. (Co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, B.Godibadze and G.Tavadze);
 • Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages:16-18 (Co-authors: S.Aydinyan, H.Kirakosyan, S.Kharatyan, A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, B.Godibadze, D.Lesue and M.Gutierrez);
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ. გოდიბაძე,  მ. წიკლაური, ა. დგებუაძე);
 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225–229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ბ.გოდიბაძე,  მ. წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ბ. გოდიბაძე,  ტ. გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი-ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. ზაალცბურგი, ავსტრია, 20-25 სექტემბერი, 2014 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე ლ.კესკესი);      
 • Formation of intermetallics in mechanically alloid al mixtures and implications for fabrication of composites by hot explosive consolidation. „აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“-ის მასალები. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8.   25-30 მაისი 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ი.კესკესი, კ.პლანკეტი, ა.ფეიქრიშვილი);
 • ზეგამტარი  MgB2 კომპოზიტების თხევად ფაზაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაცია – „აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“-ის მასალები. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8. გვ: 153,  25-30 მაისი 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები:  გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • დარტყმითი ტალღებით ინდუცირებული ფაზების სეგრეგაცია Ta–Al–B4c კერამიკულ მასალებში -„აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“-ის მასალები. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8. გვ: 88,  25-30 მაისი 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები:  ბ.გოდიბაძე ა.ფეიქრიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდის გამოყენება სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი: “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N 2(716), 2014 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • ცხლად დარტყმითი ტალღებით დაწნეხილი ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ–ვერცხლის კომპოზიციის სტრუქტურის შესწავლა. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), თბილისი, 2014 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი);
 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ბ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • Hock energy absorber for protection undergraund structure from internal explosion. Proceedings of 15 th International Symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures ISIEMS 2013. Potsdam, Germany, 17-20 September, 2013 (Co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, N.Chikhradze);
 • Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites. European powder metallurgy association EPMA 2013. 15-18 September, Gothenburg, Sweden, 2013 (Co-authors: A.Peikrishvili, B.Godibadze, M.Tsiklauri, G.Mamniashvili, T.Gegechkori);
 • სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 72–73 (თანაავტორები:ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური);
 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51 (თანაავტორები:ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე);
 • Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O composites by shock consolidated technology”, in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, A.Dgebuadze, V.Peikrishvili);
 • High-strain-rate deformation properties of hot explosive consolidated Ni-Al and Al-Ti composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: L.Kecskes, A.Peikrishvili, M.Trexler, Zn.Pan, W.Lin and Q.Wei);
 • Hot explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, L.Kecskes, G.Mamniashvili, B.Godibadze, and M.Tsiklauri);
 • Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites” – in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, D.Lesuer, G.Mamniashvili, B.Godibadze, and M.Tsiklauri);
 • „Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O კომპოზიტები, დამზადებული დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით“ – საერთაშორისო კონფერენციის კრებული: “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“,  4–6 ივნისი, თბილისი, 2012. გვ: 116–125 (თანაავტორები: ჯ.ჩიღვინაძე, ს.აშიმოვი, თ.მაჩაიძე, ო.მაღრაძე, გ.დონაძე, გ.დვალი, ა.ფეიქრიშვილი);
 • ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“,თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ);
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება“ – მე–4 საერთაშორისო კონფერენციის „დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი“ მასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი);
 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:72–76.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ნ.ჩიხრაძე, ბ.გოდიბაძე);
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 23.(თანაავტორები: ე.მატარაძე, ტ.კარუტჰამერი);
 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. Mining Journal, №1(24), 2010. pp:68-82 (co-authors: A.Peikrishvili, L.Japaridze, B.Godibadze, L.Kecskes);
 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:60–65 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე);
 • Choice of Design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009 (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, N.Chikhradze, I.Kalichava);
 • Hot explosive consolidation of nanostructural Cu-W composites: structure/property relationship. Conference EURO PM 2009, International Powder Metallurgy Congress & Exhibition. Linking Industry and Technology, Proceedings, Vol. 3: Powder Pressing - Sintering - Tools for Improving PM - Quality & Inspection, Copenhagen, DK, Oct 12-14, 2009. pp. 33-40 (co-authors: A.Peikrishvili, M.Tsiklauri, B.Godibadze, L.Kecskes, B. Klotz, G. Mamniashvili);
 • Structure and properties of hot shock wave consolidated Cu-W composites. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.98 (co-authors: A.Peikrishvili, Laslo J. Keckes, B.R.Klotz, G.I.Mamniashvili, B.Godibadze);
 • Hot shock wave consolidation of WC-NiAl composites: a structure/property relationship investigation. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.45 (co-authors: A.Peikrishvili, M.Tsiklauri, L.Kecskes, B.Godibadze);
 • Hot explosive Jacketing and Strengthening of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.97 (co-authors: A.Peikrishvili, L.J. Kecskes, N.Chikhradze);
 • System for Protecting People and Underground Facilities from Internal Terrorist Explosions. Proceeding 2nd International Conference on Design and Analysis of Protective Structures 13 to 15 November, 2006, Singapore, 2006. p.p. 185-194 (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, N.Chikhradze);
 • Frequency Analysis of Electromagnetic Radiation from Small Explosive Charges in Tunnels. Proceeding 2nd International Conference on Design and Analysis of Protective Structures 13 to 15 November, 2006, Singapore, 2006. p.p.195-199 (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, N.Chikhradze, Z.Khoperia, P.Jokhadze, P.Bochikashvili);
 • Explosive consolidation of WC-AlNi composites. Novel Materials, Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287, 2006. p.p. 98-102. (co-authors: A.Peikrishvili, B.Godibadze, M.Tsiklauri, L.Kecskes, J.E. Pritchett, Bradley R.Klorz);
 • Fabrication of BC-NiAl Composites by Hot Explosive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation. Conference on the Netherlands US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground MD, USA. 2006 (co-authors: A.Peikrishvili, E.Carton, B.Godibadze);
 • Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: a structure/Property Relationship Investigation. Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI Orlando, Florida 7-8 February. 2006 (co-authors: A. Peikrishvili, B.Godibadze);
 • Fabrication of WC-NiAl Composites by Hot Explosive consolidation. Congress PM Prague, Chech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: A. Peikrishvili, L.Japaridze, B.Godibadze);
 • Fabrication of WC-MG Composites by Hot Explosive consolidation: A structural /Property Relationship Investigation. Congress PM Prague, Czech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: A. Peikrishvili, L.Keckes, B.Godibadze);
 • Fabrication of B4C-NiAl Composites by Hot Explosive consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. ISth International Symposium on Boron, Borides and Related Compounds. 21-26 August. 2005 (co-authors: A. Peikrishvili, E.Carton, L.Kecskes, B.Godibadze);
 • Fabrication of TiC-NiAl composites by Hot Explosive Consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. 2005. (co-authors: A. Peikrishvili, E.Carton, L.Kecskes, B.Godibadze);
 • Experimental Production of diamond-Like Modification of Boron Nitride in Dynamic Conditions With Early Thermal Activation. Accepted for Publication on the 10th International Conference New Diamond Science and Technology, ICNDST-10, Tsukuba, Japan, 2005 (co-author: N.Chikhradze);
 • Результаты лабораторных исследований детонационных свойств конверсионных взрывчатых материалов и их смесей с аммиачной селитрой. Горный журнал, № 2(15), Тбилиси, 2005. c. 32-35 (соавторы: С.Хомерики, Р.Михельсон, Н.Шекриладзе, Х.Тудешки и др.);
 • Development of the method for identification of explosions in tunnels. Georgian Engineerings News, 2004, #2 p.p.132-137 (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, R.Michelson, G.Butskhrikidze);
 • Method of Identification of explosions. Patent #AP 2004, 005541. 2004. (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, R.Michelson, G.Butskhrikidze);
 • Hot explosives coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress. 2004. p.p.473-478 (co-authors: A. Peikrishvili et al);
 • Identification of explosions in Underground structures. International Conference "Measuring Microsystems for Environment Monitoring", MMEM, ISTC, Tbilisi. 2004. p.74-76. (co-authors: E.Mataradze, T.Krauthammer, G.Butskhrikidze);
 • Hot Explosive Consolidation of Clad W-Cu Composition Powders. Proceeding of Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, PM 2004 Vienna, Austria , v.5, 2004. pp. 71-77. (co-authors: A. Peikrishvili, N.Chikhradze, N.Dalakisvili, M.Tsiklauri);
 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress, Vienna, Austria 17-21 October, 2004. v.5. p.81. (co-authors: A. Peikrishvili, N.Chikhradze, B.Godibadze);
 • Hot explosive jacketing and strengthening of tungsten heavy and hard alloy rods. International Symposium of impact engineering. University of Cambridge. UK. 11-15, July-2004 (co-author A.Peikrishvili);
 • Dynamic conditions with early thermal activation diamond like modification of boron nitrate. Current research and industrial practices, USA, 2003 (co-authors: S.Zelepugin, A.Dorfman, F. Marquis, N.Chikhradze);
 • Investigation and numeral simulation of phase transitions in carbon at moderate shock-wave. Current research and industrial practices, Chicago, USA, 2003 (Co-authors: S. Zelepugin, A. Dorfman, F. Marquis, N.Chikhradze);
 • Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures Proceeding of 2003 conference on powder metallurgy and particulate materials, June 8- 12, 2003. Las-Vegas, USA p.p.18-20 (co-authors: S.Zelepugin, A.Dorfman, F.Marquis, N.Chikhradze);
 • Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003. Las-Vegas, USA. pp. 40-43 (co-authors: B.Lapiashvili, E.Asatiani, A. Peikrishvili);
 • Influence of Neutron Irradiation on Shock wave Strengthened Titanium and Copper. Intern. Conference, USA, Chicago, 2003 (co-authors: B. Lapiashvili, E. Asatiani, A. Peikrishvili);
 • Исследования в области управления энергией взрыва. "Горный журнал" №2(9), Тбилиси, 2002. с. 39-41;
 • Experimental Production of Diamond-Like modification of Boron Nitride in Dynamic Conditions With Early Thermal Activation. ბორშემცველი მასალების საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თურქეთი, 2002. გვ. 241-243 (co-authors: S.A. Zelepugin, A.C. Dorfman);
 • Experimental Investigations and Numeral Simulation of Phase Transitions in Carbon at Moderate. Sankt-Peterburg, 2002. p. 139-141(co-authors: S.A.Zelepugin, A.C.Dorfman);
 • Explosive consolidation of WC-Co base powders in hot condition. European Conference on Hard Materials and Diamond Tooling, 2002. pp. 80-81 (co-authors: A. Peikrishvili, N.Chikhradze, A.Dgebuadze, Z.Chikviladze);
 • Hot shock wave compacting heavy and hard alloy powders. Book: "Advances in Powder Metallurgy 1996 Particulate Materials", complied by M.Cadle, K.S.Narishman, v.1, p.1, 1996. p.53-62 (co-authors:.L.Japaridze, A. Peikrishvili, N.Chikhradze);
 • Possibilities of obtaining Combined samples from Tungsten-Based Alloys by High Temperature Shock-Wave Treatment. El-Paso, Texas USA, 1995. pp. 43-46 (co-authors:.L.Japaridze, A.Peikrishvili, N.Chikhradze);
 • The Effect of Prior Heating on the Explosive Strengthening of a Hard Alloy \Cemented Carbide. Fiz. Goreniya Vzryva. Vol. 14, no. 4, 1978. pp. 102-107 (co-authors: E. Mindeli, Z. Mgeladze, G. Licheli, A. Peikrishvili);
 • Influence of preheating on the hardening of a solid alloy by explosion. Combustion, Explosion, and Shock Waves, Fizika Goreniya i Vzryva, Vol. 14, No. 4, pp. 102–107, July–August, 1978. (co-authors: E. Mindeli, Z. Mgeladze, G. Licheli, A. Peikrishvili)
  http://www.springerlink.com/content/t3185645271t2865/; 
 • Effect of preliminary heating on process of explosive deposition of solid particles on flat surfaces. Fizika Goreniya i Vzryva, Vol. 13, No. 5, pp. 777–781, September–October, 1977 (co-authors: E. Mindeli, Z. Mgeladze, G. Licheli, A. Peikrishvili)
  http://www.springerlink.com/content/p235n1t49503k0j7/.  
გამოგონებები (პატენტები):
 • "აფეთქების იდენტიფიკაციის ხერხი". ”საქპატენტი”, ოფიციალური ბიულეტენი 12, №23, 2005. (თანაავტორები: ე.მატარაძე, რ.მიხელსონი, გ.ბუცხრიკიძე, ზ.ხოფერია, ტ.კრაუთჰამერი);
 • "ზესალი მასალების მიღებისა და დამუშავების ხერხი და დანადგარი მის განსახორციელებლად". საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, თბილისი, #1596 პატენტი, 1999 (თანაავტორი: თ.მეჭურჭლიშვილი);
 • "ხელოვნური ალმასის მიღების ხერხი". საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, #3, პატენტი №369, თბილისი, 1996 (თანაავტორები: ა.ნოზაძე, ი.ჩხარტიშვილი, თ.მარდალეიშვილი);
 • "სინთეტიკური მასალების მიღების ხერხი". საქ. პატენტი №369, 1993 (თანაავტორი: ა.ნოზაძე);
 • "სინთეტიკური მასალების მიღების ხერხი". საქ. პატენტი №726803, 1980 (თანაავტორები: ე.მინდელი, შ.თურმანიძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №A-2123 –"Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება” – შემსრულებელი (1.01.2015 – 31.12.2016), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU);
2. პროექტი №DI/28/3-195/14 – „ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით“ – ძირითადი შემსრულებელი (2015–2018), დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
3. პროექტი №p552 „ახალი ნანოსტრუქტურული  Cu-Ta და Ag-Ta კომპოზიტების დამზადება გაუმჯობესებული ელექტრონული და სიმტკიცის მახასიათებლებით“- მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი (2013-2015), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE);
4. პროექტი #31/78 „სპილენძ–გრაფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია’’- პროექტის ხელმძღვანელი (2013-2015), დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 
5. როექტი p506 "ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის”– მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი (1.03.2013-1.03.2015), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU);
6. პროექტი №491 "ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისას ხალხის დამცავი ავტომატური სისტემა” – პროექტის მენეჯერი (2009-2012), დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
7. პროექტი №p446 "ხალი ნანო W-Cu კომპოზიტების შექმნა გაუმჯობესებული  ელექტრული თვისებებით აფეთქებით ცხელ მდგომარეობაში" - მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი (1.10.2010-1.10.2011), დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU);
8. პროექტი №4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა" – (2009-2011), დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ) &  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (STCU);
9. პროექტი CIS/10/0004/CNTR "ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების საწარმოო ტექნოლოგია" – (2009-2010), დამფინანსებელი: დახურული ბირთული ცენტრების ბრიტანეთის პროგრამა (CNCP);
10. პროექტი SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" (2005–2009), დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის; 
11. პროექტი BPG№03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" - მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელი (2009), დამფინანსებელი: ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 – 24 ივნისი, 2016 წ.;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.;
 • Presented at 3rd International Conference “Nanotechnologies”, October 20 – 24, 2014, თბილისი, საქართველო (Nano – 2014). მოხს: "HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS";
 • EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCATION EPMA. 20-სექტემბერი, 2014, ზალცბურგი, ავსტრია პოსტერი–"ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი- ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება";
 • „აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზიუმი: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“; კრაკოვი, პოლონეთი, 25-30 მაისი 2014 წ.;
 • აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია –26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, – მოხსენება: "დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება".