ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორია

.

ლაბორატორიის გამგე - აკადემიური დოქტორი სოფიკო კვინიკაძე

.

პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია სტრუქტურულად შედის ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილებაში.

.

ლაბორატორია შეიქმნა ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიის და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ბაზაზე.

ამჟამად ლაბორატორია პრაქტიკულად აერთიანებს ორ მიმართულებასპოლიმერული კომპოზიტები და მაღალტექნოლოგიური მასალები. ლაბორატორიაში მიმდინარეობს როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი ხასიათის კვლევები. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე ხელსაწყო-დანადგარებით და ლაბორატორიაში მიმდინარეობს სხვადასხვა საექსპერტიზო სამუშაოები, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებები:
 • პოლიმერების ქიმია,
 • ორგანული ქიმია,
 • პოლიმერულ-კომპოზიციური მასალების ტექნოლოგია,
 • მაღალტექნოლოგიური მასალები,
 • ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი და თვისებების კვლევა.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:
 • ქიმიური ლაბორატორია (მოწყობილობა პოლიმერების სინთეზისა და ანალიზისათვის);
 • დამხმარე ტექნოლოგიური მოწყობილობა (საშრობი კარადები, მუფელის ღუმელი, სხვადასხვა სახის ხერხი, 3D პრინტერი და სხვ.);
 • კომპოზიტების ფიზიკურ-მექანიკური გამოცდების ჩასატარებელი მოწყობილობა (გამგლეჯი მანქანა, სისალის განმსაზღვრელი ხელსაყო, ინტერფერომეტრი, ხანგამძლეობისა და ცოცვადობის შემსწავლელი ხელსაწყო და სხვა).
 • ოპტიკური მიკროსკოპი Carl Zeiss Microscope – Gmbh
 • ვაკუუმ-ღუმელი SAFTherm Sante Furnace 30- 3000
 • მექანიკური მახასიათბლების განმსაზღვრელი ჰიდრავლიკური წნეხი Microcomputer controlled electronic universal testing machine XBD4104
 • მასალების დარტყმით სიმტკიცეზე გამოსაცდელი ურნალი Digital charpy impact tester
 • კოლბაგამახურებელი Joanlab heating mantle
 • წყლის დისტილატორი Ningbo Runyes instrument
 • ანალიზური სასწორი RadWaG AS 220/X
 • ანალიზური სასწორი: RADWAG WTC 2000
 • მექანიკური მახასიათბლების განმსაზღვრელი ჰიდრავლიკური წნეხი: MARK-10 ESM303
 • pH მეტრი BenchTop pH/mV Meter 210
 • ლღობის ტემპერატურის განმსაზღვრელი ხელსაწყო Melting point tester Ry-2
 • მაგნიტური შემრევი/კოლბა გამახურებელი: JoanLab Hotplate stirrer HS8Pro
 • მაგნიტური შემრევი/კოლბა გამახურებელი: bioSan Magnetic Stirrer with hot plate MSH-300
 • სპექტროფოტომეტრი Hach DR 3900
 • თერმოსტატი Hach company DRB00
 • მექანიკური შემრევი: Overhead Stirrer Multymixer bioSan MM-1000
 • მექანიკური შემრევი: Overhead stirrer Joanlab OS-30Pro
 • კოლბაგამახურებელი: bexco heating mantle Size:500 mL
 • ნიმუშების საჭრელი ხერხი: Struers Labotom-5
 • მიკრო/ნანო პლანეტარული წისქვილი: FRITSCH pulverisette7
 • მუფელის ღუმელი ამაღლებულ ტემპერატურაზე თერმოსტატირებისათვის, ან ნიმუშების გამოსაწვავად.


                                     

                     Dutch Leapfrog 3D პრინტერი                           ნიმუშების დასაჭრელი ხერხი Labotom-5                          მასალების ხანგამძლეობაზე 

                                                                                                                                                            გამოსაცდელი მოწყობილობები


                                                    

                მასალების ვიკერსისა და კნუპის                 ლინიკის ინტერფერომეტრი                   Fritsch - ის მიკრო,-ნანო წისქვილი

                                                               მიხედვით სისალეზე 

                                                              გამოსაცდელი ხელსაწყო


სამეცნიერო საგრანტო პროექტები:
 • №217292 "ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით” (2016–2019) - დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); 
 • CIS/10/0006/CNTR "ბაზალტის ფიბრისა და მისი გამოყენებით გაძლიერებული კომპოზიტური მასალების წარმოება" (2009-2011) - დაფინანსებელი: დახურული ბირთული ცენტრების ბრიტანეთის პროგრამა (CNCP)

'

რას ვთავაზობთ:

'

პოლიმერული კომპოზიტების მიმართულება

      a ლითონების/არალითონების/ პოლიმერების მექანიკური მახასიათებლების დადგენა: სიმტკიცე კუმშვისას, გაჭიმვისას.


                                                                      

                                                  მექანიკური მახასიათბლების განმსაზღვრელი

                                                    ჰიდრავლიკური წნეხი XBD4104

                                                                         

     aლითონების/არალითონების/პოლიმერების მექანიკური მახასიათებლების დადგენა: სიმტკიცე ღუნვისას და დარტყმისას.


                                         

      მექანიკური მახასიათბლების განმსაზღვრელი                     მასალების დარტყმით სიმტკიცეზე  

       ჰიდრავლიკური პრესი: MARK-10 ESM303                               გამოსაცდელი ურნალი


aპოლიმერების დეგრადაციის შესწავლა: გრავიმეტრული ანალიზი, TOC  ანალიზი (საერთო ორგანული ნახშირბადის განსაზღვრა საკვლევ არეში).

                                             

                                                          სპექტროფოტომეტრი Hach DR 3900       თერმოსტატი Hach company DRB200             


 aსხვადასხვა ზედაპირის კვლევა ოპტიკური მიკროსკოპის გამოყენებით და მიკრო სისალის განსაზღვრა (Vickers/Knoop მეთოდით


                                             

                                                                                        Carl Zeiss ოპტიკური მიკროსკოპი


                                        aმაღალმოლეკულური ნაერთების სინთეზი და თვისებების კვლევა. 

                                         aმიკრო/ნანო პოლიდისპერსიული ფხვნილების მიღება დაფქვის მეთოდის გამოყენებით. 

                                         aსაცრითი ანალიზი. 

                                         aთხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული ანალიზი

     

                     

 

 

 


პერსონალი

ლაბორატორიის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
ლაბორანტი