მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

დავით წვერავა

ტექნიკოსი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:577 72 57 27

დაბადების თარიღი:

03.04.1985 წ.

განათლება:

2002-2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი -სპეციალობით: სატრანსპორტო ლოგისტიკა;

სამეც./აკად.ხარისხი:

საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრი

შრომითი საქმიანობა:

2011-2013 - ს.ს. ”პოპულში” - საწყობის თანამშრომელი;
2014 - დღემდე გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • The possibility of safety improvement through exogenous fire prediction in mine workings and transport tunnels. 8th International multidisciplinary scientific symposium (SIMPRO 2018), Petrosani, Romania. Conference Proceedings. pp.21-26 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, ნ.ილიაში, რ.მორარუ);
  • Production of polymer concrete compositions effective in underground aggressive medium. 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. Conference proceedings, Volume 18. p.409-416 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე);
  • Development of hybrid reinforced corrosion resistant polymeric concretes. 2018 sustainable industrial processing summit and exhibition. 4-7 Nov.2018, Rio De Janeiro, Brazil. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე,  ფ.მარკუსი);
  • მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017 (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, გ.აბაშიძე, დ.წვერავა);
  • Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas. pp. 306-315. Tbilisi, Georgia, 2014 ( Co-authors: N.M. Chikhradze, G.Abashidze, G.I. Baliashvili, G.B. Pkhaladze);
  • The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014. Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. "217292“ –“ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით” (2016–2019), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მოხს: "პოლიმერბეტონების ქიმიური მედეგობის კვლევის შედეგები";
  • „უნივერსიტარია სიმპრო 2016“ თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ. მოხს: "მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის". http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf;
  • მე-3 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველი, თბილისი, 9 დეკემბერი, 2016 წ. მოხს: "ფიბრობეტონების მიღება და ზოგიერთი თვისების შესწავლა"; 
  • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "პოლიმერული კომპოზიტის ცალკეული კომპონენტის ხანგრძლივ სიმტკიცეზე გამოცდის შედეგები".