მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

მანანა თუთბერიძე

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:2 36 35 07; 597 70 01 63

ელ-ფოსტა:Mananatutberidze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

19.03.1960 წ.

განათლება:

1978-1983 წ.წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამთო სამუშაოების ელექტროფიკაცია და ავტომატიზაცია; 

შრომითი საქმიანობა:

1983 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის ხერხით. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 43–46 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი);
 • მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2016. თბილისი (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე);
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, დ. თევზაძე);
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე);
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, დ. თევზაძე);
 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, ნ.სამხარაძე);
 • მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 23–27 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014.  გვ: 26-31 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, გ.ჩქარეული);
 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი, №2(25), 2010. გვ: 30–35 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი);
 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი, №2(25), 2010. გვ: 35–39 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე);
 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №10–12, 2010. გვ:89–94. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ი.სამხარაძე);
 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 31-34. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე);
 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა. სამთო ჟურნალი №1-2(18-19), 2007 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, გ.ჩქარეული);
 • იმპულსური მაგნიტური სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი №1-2(16-17), 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, მ.გამცემლიძე, თ.რუხაძე);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი, სამთო ჟურნალი №1-2 (10-11), 2003(თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ნ.სამხარაძე);
 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი №1(6), 2001 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე).;
 • ყრუდჩამაგრებულბოლოებიანი კიდული ბაგირის რხევის განტოლება, ჟურნალი სამთო ელექტრომექანიკა და ავტომატიკა №2 (259), 1983 (თანაავტორი: ბ.გელეიშვილი)
გამოგონებები (პატენტები):
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. U1962, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, თბილისი, 04.05.2018 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე);
 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, გ.ჩქარეული);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი, გამოგონება, საქ. პატენტი P3358, №GEP 20043358, B 2004 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ნ.სამხარაძე);
 • ფლოტაციის პროცესის ავტომატური მართვის ხერხი, გამოგონება, საავტორო მოწმობა №1755935, 1992 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.შეყრილაძე, ბ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე);
 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა, გამოგონება, საავტორო მოწმობა №1717237, 1991 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ა.ხეცურიანი, ბ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე)

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №FR/354/3-180/13 – "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2017), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ); 
2. №FR/342/3-180/13 – "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2016), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ). 

3. №GNSF/ST08/5-441 - "მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი" (2009-2011), მენეჯერი, დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "ძნელად გასამდიდრებელი სპილენძის მადნის მომზადება ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების წინ".