საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების ჯგუფი

.

საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების ჯგუფი სტრუქტურულად შედის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრში.

.

პერსონალი

პროექტების მთავარი ინჟინერი
არქიტექტორი (შტატგარეშე)
წამყვანი სპეციალისტი
ტოპოგრაფი