საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

ნუკრი სამხარაძე

წამყვანი სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:595 191656

ელ-ფოსტა:nukri1@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

20.11.1975 წ.

განათლება:

1996-2001 წ.წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც: მრეწველობის კომპლექსური ავტომატიზაცია-ბაკალავრი

შრომითი საქმიანობა:

1991 - დღემდე –  სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
   

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის მეთოდები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე);
 • სპილენძის მადნის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №4–6, 2012;
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №7–9, 2011;
 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №10–12, 2010. გვ:94–98 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, ი.სამხარაძე).
 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, №2(23), 2009. გვ:38–41. (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, გ.ჩქარეული).
 • სალექი მანქანის ავტომატ. მართვის ხერხი. “სამთო ჟურნალი”, გამომც. თბილისი, №1-2 (10-11) 2003 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე).
 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა. “სამთო ჟურნალი”, გამომც. თბილისი, 2001 (თანაავტორები: მ. გამცემლიძე, მ. თუთბერიძე).
გამოგონებები (პატენტები):
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, U1962, (ბრძანება №868/01)  თბილისი, 2018 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჩქარეული)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №FR/354/3-180/13 - "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით"(2014-2017). შემსრულებელი, დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. NGNSF/ST 08/5 -441 - ”მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი”(23.03.09-28.02.2011). დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი