ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

ნებული სარჯველაძე

სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:593 73 97 45

ელ-ფოსტა:nebuli47@mail.ru

დაბადების თარიღი:

12.03.1947 წ.

განათლება:

1965-1970 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიის ფაკულტეტი, სპეციალობით ორგანულ ნაერთთა ტექნოლოგია

შრომითი საქმიანობა:

1969 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • ქანების და საშენი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების სამეცნიერო-ექსპერიმენტული, ტექნიკური კვლევა-დადგენის და ხარისხის კონტროლის განხორციელება
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ყინვამედეგი ბეტონის დამზადების მეთოდების მიმოხილვა. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2, 2018. თბილისი, გვ: 48–53 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ე.შაფაქიძე);
  ბეტონის ქიმიური დანამატების დახასიათება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2, 2018. თბილისი, გვ: 44–48 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე);
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური);
 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია);
 • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ბ.გოცაძე);
 • თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია);
 • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე);
 • მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 51–55.(თანაავტორები: ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ლ.ტყემელაძე);
 • მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 46–49 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე);
 • ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:54–58.(თანაავტორები: რ.სამადაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ლ.ტყემალაძე);
 • ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:49–54 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური);
 • დელუვიური თიხაფიქლების გამოყენება სპეცდანიშნულების საშენ მასალებში. სამთო ჟურნალი, №2(23), 2009. გვ: 28–30 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი, გ.კუკულაძე, შ.მალაშხია);
 • ქანების მექანიკური რღვევის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი” №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 16-25 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, დ.რობაქიძე);
 • ქანების სტატიკური და დინამიკური ძალის ზემოქმედებით რღვევის მეთოდები. ტექნ. უნივერსიტეტის შრომები. #1(471), თბილისი, 2009 (თანაავტორები: ფ.ბეჟანოვი და სხვ.);
 • მინერალური ნედლეულის საფუძველზე ახალი კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების შემუშავება. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტოლედო, ესპანეთი. ინგ. ენაზე. 2008;
 • Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modeling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla – La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008 WIT Press. pp. 61-67. DOI: 10.2495/FIVA080071 (co-authors: L.Gurchumelia, G.Baliashvili, F.Bezhanov, N.Sarjveladze);
 • ქანების დარტყმით რღვევის ოპტიმალური მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ”მშენებლობა და 21-ე საუკუნე”, მოხსენებები, თბილისი, 2005. გვ:56-63 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე);
 • კლდოვანი ქანების და ბეტონის რღვევის მეთოდის სრულყოფა. სამთო ჟურნალი #1(4), თბილისი, 2005. გვ: 38-41 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, მ.ელოშვილი, ზ.ღაღანიძე);
 • გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილებების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამეცნიერო–საინჟინრო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო", სამთო გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ.: 74–77 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი);
 • მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. სამთო ჟურნალი, №2(5), თბილისი, 2000 (თანაავტორები: ვ.ნანიტაშვილი, გ.ბალიაშვილი, დ.დემეტრაშვილი);
 • ვალხოხსკის და ვარახკომსკის სტრუქტურების მადნების და შემცველი ქანების ფიზიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების კვლევები. კრებული: “Механика и разрушение горных пород”, "მეცნიერება", თბილისი, 1987;
 • აბრსკილის გამოქვაბულის ქანების სიმტკიცის შესწავლა. კრებული: “Механика и разрушение горных пород”, ”მეცნიერება”, თბილისი, 1985;
 • სვირის და ნაგურიის საბადოს კირქვების მექანიკური თვისებების შესწავლა. კრებული “Свойства и разрушение горных пород”, გამოც. 4, ”მეცნიერება”, თბილისი, 1981.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "თბილისის რეგიონის ქვიშაქვის და არგილითების კორელაციული დამოკიდებულება ერთღერძა შეკუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, დრეკადობის მოდულის და სიმკვრივის მნიშვნელობებს შორის"
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • დიდი ბრიტანეთის პროექტი მდინარე აჭარის წყალზე კაშხალების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა;
 • მსოფლიო ბანკის და საქართველოს პროექტი: ”საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებით ბეტონის ინგრედიენტების და გამყარებული ბეტონის თვისებების კვლევა”;
 • აშშ-ს და საქართველოს პროექტი: ”საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო ანძების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა”;
 • საქაღველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის პროექტი: ”ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის რეაბილიტაცია-მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა, გზის ვაკისის დატკეპნის ხარისხის კონტროლი, ბეტონის ნარევის შერჩვა, თვისებების კვლევა და გამყარებული ბეტონის თვისებების კვლევა”;
 • რუსეთ-საქართველოს პროექტი: ”საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაგთიკომის სატელეკომუნიკაციო ანძების მშენებლობასთან დაკავშირებით ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა”.