თანამშრომლების საყურადღებოდ!!!

დელტას ბრძანება N79.pdf


ბრძანება N19.pdf


ბრძანება N20.pdf

25-03-2020