ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ლიკა კირთაძე

სპეციალისტი

ე.მინდელის 7

ტელ.:598 962025

ელ-ფოსტა:likakirtadze99@gmail.com

დაბადების თარიღი:

22.07.1999

განათლება:

2017 წლიდან დღემდე - სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო) სტუდენტი, ქიმია ბიოქიმიის მიმართულებით;

შრომითი საქმიანობა:

2019 წლიდან დღემდე - სსიპ გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ზოგიერთი სახის ორგანოპლასტიკების ზემოქმედებისა და ბალისტიკური წინააღმდეგობის შეფასება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", 2021. საკონფერენციო სერია, ტ. 906. https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012100. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე გ. აბაშიძე, დ. წვერავა, ს. კვინიკაძე);
 • პოლიმერული მატრიცის მიღება ბიოდეგრადირებადი კომპოზიტების შექმნის მიზნით. "სამთო ჟურნალი" 1(44), თბილისი, 2021. გვ: 90-94 (თანაავტორები: ს.კვინიკაძე, ა.ვანიშვილი, დ.წვერავა, ს.სტერიაკოვა, გ.აბაშიძე);
 • “Assessment of Impact and Ballistic Resistance of Some Types of Organoplastics”, IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceVolume 609. doi:10.1088/1755-1315/609/1/012100, 2020 (Co-authors: N. Chikhradze, G. Abashidze, D.Tsverava, S.kvinikadze);
 • პლასტბეტონის ამაღლებულ და მაღალ ტემპერატურებსა და აალებაზე (წვადობაზე) გამოცდის შედეგები. "სამთო ჟურნალი" 1(43), თბილისი, 2020. გვ: 53-58 (თანაავტორები: დ.წვერავა, ფ.ბეჟანოვი, ს.კვინიკაძე, ა.ვანიშვილი, გ.აბაშიძე);
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”, თბილისი, 28-29 ოქტომბერს, 2021 წ. მოხს: "დარტყმამედეგი ორგანოპლასტიკის მისაღებად ჩატარებული ექსპერიმენტების წინასწარი შედეგები";
 • 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 7-11 September 2020, Prague, Czech Republic. “Assessment of Impact and Ballistic Resistance of Some Types of Organoplastics”;

 • მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, 24 სექტემბერი 2020. მოხს. თემაზე: „პლასტბეტონების ქცევა ამაღლებული და მაღალი ტემპერატურების და ღია ცეცხლის ზემოქმედების პირობებში“. 
დამატებითი ინფორმაცია:
 • აშშ-ს წარჩინებულ სტუდენტთა სტიპენდიის სტიპენდიანტი;
 • ლიდერი და ტრენერ-მასწავლებელი "კავკასიის ზამთრის სკოლაში";
 • საქართველოს მოხალისეთა კოორდინატირი არასამთავრობო ორგანიზაცია "Helping Hand"-ში;
 • მონაწილეობდა პროექტში"ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში" (2014-2916);
 • ახალციხის გენდერკლუბის წევრი (2015-2016);
 • გავლილი აქვს ტრენინგები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში