კონფერენცია 2020

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება, გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”, თბილისი, 28-29 მაისი, 2020 წელი.   


9-01-2020