კონკურსი

 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

 კონკურსი 1:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 2. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრში ტოპოგრაფის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 3. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 28 ნოემბერს და მთავრდება 2019 წლის 22 დეკემბერს.

 

 კონკურსი 2:

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ნახევარ საშტატო ერთეულზე;
 4. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 5. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 6. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 7. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ნახევარ საშტატო ერთეულზე;
 8. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 9. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ნახევარ საშტატო ერთეულზე;
 10. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ორ საშტატო ერთეულზე.

 კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2020 წლის 03 იანვარს და მთავრდება 2020 წლის 19 იანვარს.

 

 კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

 

 დეტალები იხილეთ ბმულში   

 განცხადების ფორმა  

29-11-2019