მეცნიერთა საყურადღებოდ!

სამთო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია აცხადებს სტატიების მიღებას. ნოემბრის ბოლომდე მიღებული სტატიები გამოქვეყნდება N2(42)  ნომერში. ხოლო ნოემბრის შემდგომ მიღებული სტატიები გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერში.


სტატიები წარმოადგინეთ  სამთო ინსტიტუტში მე-3 სართულზე, 311 ოთახში.

1-11-2019