კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

  1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიაში მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
  4. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  5. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  6. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  7. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრში ტოპოგრაფის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  8. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  9. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

 

სამეცნიერო თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 27 სექტემბერს და მთავრდება 2019 წლის 06 ოქტომბერს.

არასამეცნიერო თანამდებობებზე კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 27 აგვისტოს და მთავრდება 2019 წლის 06 ოქტომბერს.

ddddd

დეტალები ხილეთ ბმულში 

განცხადების ფორმა 

 

 

27-08-2019