ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

თამარ იაშვილი

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:599 520875

ელ-ფოსტა:tamuna123iashvili@gmail.com

დაბადების თარიღი:

13.08.1994 წ.

განათლება:

2012-2016 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი ქიმიის მიმართულებით; სპეც: ქიმიკოსი

2016 - 2019 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი ორგანული ქიმიის მიმართულებით.

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2013 - დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრის ლაბორატორიაში დამხმარე მუშაკი;

2018 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
  • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება;
  • ახალი ორგანული ნივთიერებების სინთეზი
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • მე-5 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2018 წ., საქართველი, თბილისი. მოხს: "ალკილფენოლების სინთეზი, ნიტრირება და ფეთქებადი თვისებების კვლევა";
  • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი, 2016 წ. მოხს: "ბენზიმიდაზოლილ-ინდოლოინდოლის ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა";
  • ახალგაზრდა ქიმიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველო, თბილისი, 2014 წ. მოხს: "ინდოლისა და ბენზიმიდაზოლის ფრაგმენტების შემცველი ახალი ჰეტეროციკლის სინთეზი";
  • სტუდენტთა პირველი ქართული "workshop"-ი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ. მოხს: "ბენზიმიდაზოლის ბირთვის შემცველი პრეპარატები";
  • კონფერენციების სერია "მე-8 ევრაზიული შეხვედრა ჰეტეროციკლურ ქიმიაში", საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2014 წ. მოხს: "ახალი ბენზიმიდაზოლ ინდოლო ინდოლის სინთეზი";
  • 74-ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ. მოხს: "ახალი ჰეტეროციკლური ნაერთის- ბენზიმიდაზოლილ-ინდოლოინდოლის სინთეზი";
  • ქართულ-გერმანული სკოლა და "workshop"-ი ძირითად მეცნიერებებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წ. მოხს: "ბენზიმიდაზოლილ-ინდოლოინდოლის წარმოებულების სინთეზი".