კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

 

 1. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების ლაბორატორიის გამგის, მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომლის ორ საშტატო ერთეულზე;
 3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიის გამგის, მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 4. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის ორ საშტატო ერთეულზე;
 5. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიის გამგის, მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 6. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომლის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 7. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
 8. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
 9. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 10. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
 11. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 12. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 13. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტში კომენდანტის ერთ საშტატო ერთეულზე.

 

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

 

ვაკანტურ არასამეცნიერო თანამდებობებზე კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 06 ივნისს და დამთავრდება 2019 წლის 16 ივნისს.

ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 06 ივლისს და დამთავრდება 2019 წლის 28 ივლისს.

ვაკანტური სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე მონაწილეობისთვის საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 06 ივლისს და დამთავრდება 2019 წლის 14 ივლისს.

.

დეტალები ხილეთ ბმულში 

.

განცხადების ფორმა - სამეცნიერო 

 

განცხადების ფორმა - არასამეცნიერო 

6-06-2019