2019 წლის კონკურსები

გგგგგ

8 აპრილს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა გამოაცხადა გამოყენებითი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსი.


დეტალები იხილეთ ბმულში

10-04-2019