მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

მირიან ჩუბუნიძე

წამყვანი სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7

ტელ.:555373925

ელ-ფოსტა:mirian.chubinidze@mail.ru

დაბადების თარიღი:

09.03.1985 წ.

განათლება:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; სპეციალობით გამამდიდრებელი;

მაგისტრატურა - სპეც: სამთო და გეო ინჟინერია

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2008–2011 წ.წ. – სსიპ კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში ინჟინერი;
2011 წლიდან  - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება -პროცესების თეორია და პრაქტიკა;
 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები: ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;
 • საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე);
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 2010 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • პოლიმეტალური მადნების და კვარციტების გამოცდა გამდიდრებაზე;
 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/09 -05.02.2013 წ;
 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - #13-18/01 -04.10.2013 წ;
 • ნოვრუმკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 04.10.2012;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -#11-18/09 G - 28.03.2011;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2010.