საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

ნუგზარ ჭიღლაძე

სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:2 27 04 67; 592 00 48 16

ელ-ფოსტა:nugzar.chigladze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

28.12.1953 წ.

განათლება:

1972-1977  - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით: მარგი წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია და კომპლექსური მექანიზაცია. კვალიფიკაცია - სამთო ინჟინერი; 
1979-1983 - სპი-ს ასპირანტურა.

შრომითი საქმიანობა:

1977-1980 - ს/გ „ჭიათურმანგანუმი“, ცვლის უფროსი;
1980-1988 - გ წულუკიძის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი, ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერ–თანამშრომელი;
1988-1992 - საპროექტო ინსტიტუტი „საქშახტაპროექტი“, უფროსი ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, მთავარი სპეციალისტი;
1992-2000 - საქართველოს შეიარაღებული ძალები, ტექნიკური განყოფილების უფროსი, შტაბის უფროსი, სამმართველოს უფროსი;
2000-2008 - კერძო ბიზნესი;
2008 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
  • მიწისქვეშა დამუშავება–ტექნოლოგიები;
  • საბადოთა ღია წესით დამუშავება;
  • კარიერები;
  • საინვესტიციო პროექტები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
  • ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე აეროდინამიკური გამოვლინების პროგნოზის მეთოდიკის შემუშავება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 32–38 (თანაავტორები: ლ.ხიმშიაშვილი, მ.ბასილაძე);
  • Применение гидростоек в узких ичистных забоях. ж: "Марганец" 1(109), 1987г. (თანაავტორები: გ. გოგნიაშვილი, თ. გურო–არაზაშვილი, ვ.კალანდაძე, გ.ჯაფარიძე და სხვ.);
  • Совершенствование способа крепления заходок при повторной разработке. сб: добыча и обогащение полезных ископаемых. ж: "Мецниереба", 1984 г. (თანაავტორები: თ. გურო–არაზაშვილი, ვ.კალანდაძე, პ.რამიშვილი, ნ.გიგლაძე, დ.ბალახაძე);
  • Определение нагрузок на предохранительные целики при разработке Чиатурского месторождения марганца. ж: "Марганец" 3(81), 1982 (თანაავტორები: პ.რამიშვილი, ნ.გიგლაძე);
  • Влияние горнотехнических факторов на поведение кровли очистных забоев. ж: "Мецниереба", 1982 г. (თანაავტორები: ლ. ხიმშიაშვილი, ნ. გიგლაძე).