სემინარი

ფფფ

21 ნოემბერს  11 საათზე გაიმართება

ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის  გამდიდრების

განყოფილების თანამშრომლის

ელენე გვაზავას

 

სემინარი თემაზე:

 

ქიმიური იარაღი, მისი აკრძალვის ორგანიზაცია

 და კონვენცია ”ქიმიური იარაღის შესახებ”

20-11-2018