მეცნიერების საყურადღებოდ!

სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიშის გაფორმების და წარდგენის წესი

2018 წლის საბიუჯეტო დაფინანსებით მიმდინარე სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შედეგების განხილვის გრაფიკი განყოფილების სემინარზე 


2018 წლის საბიუჯეტო დაფინანსებით მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზე განხილვის გრაფიკი 


#56 ბრძანება "2018 წლის საბაზო დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშების მოსმენის გრაფიკის შესახებ"  

15-11-2018