მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ნიკოლოზ ელიზბარაშვილი

საწყობის გამგე

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ელ-ფოსტა:nikabaselizbarashvili@yahoo.com