საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი & მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში

  • სესფ & მტცუ № 4996 "Si-Ge-ის ნანოსტრუქტურული შენადნობების მიღება აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით და მის ფუძეზე ენერგოეფექტური თერმოელექტრული ბატარეის შექმნა" (2009-2011)