კონკურსი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

აცხადებს

ღია კონკურსს

შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად:

- აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ინჟინერი;

- ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილების ინჟინერი;

- საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი; 

- მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროგრამისტი.

- მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროგრამისტი.


დეტალები ხილეთ ბმულში 

განცხადების ფორმა 

2-10-2018