მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში & აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი

  • STCU/DOE №P552 "ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-Ta და Ag-Ta კომპოზიტების დამზადება გაუმჯობესებული ელექტრონული და სიმტკიცის მახასიათებლებით“ - მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი ე.ჩაგელიშვილი (1.10.2013-1.10.2015)
  • STCU/DOE №P506 "ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის” მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი - მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი ე.ჩაგელიშვილი (1.03.2013-1.03.2015)
  • STCU/DOE № P446 "ახალი ნანო W-Cu კომპოზიტების შექმნა გაუმჯობესებული ელექტრული თვისებებით აფეთქებით ცხელ მდგომარეობაში" - მონაწილე ორგანიზაციის მენეჯერი ე.ჩაგელიშვილი (1.10.2010-1.10.2011)