მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში

dddd

  • STCU № 4455 "Elaboration of technology and experimental device for obtaining drinking water from hydrogen sulphide natural water" - მენეჯერი ც. კურცხალია (07.10.2008-01.10.2010)
  • STCU № 3631 "Advanced low wind speed small turbine with adaptive aeroelastic blades made of composite high- modulus" - მენეჯერი ნ.ჩიხრაძე (2006-2008)