დახურული ბირთვული ცენტრების ბრიტანული პროგრამა

  • CIS/10/0006/CNTR "ბაზალტის ფიბრის და კომპოზიციური მასალების წარმოების ტექნოლოგიური კომპლექსი" (2009-2011)
  • CIS/10/0004/CNTR "აფეთქებით შედუღებით ბიმეტალურ ნაკეთობათა მიღების საწარმოო ტექნოლოგიების დამუშავება" - მენეჯერი ე.ჩაგელიშვილი (2009-2011)