საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

  • GRDF Business Partnership Grants Program (BPG) № 06/07 "Production of rubber based materials for underground constructions" (2006)