საფინანსო სამსახური

მარიამ ირემაძე

ბუღალტერი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:+(995 32) 2329587

ელ-ფოსტა:izomari@posta.ge