დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის ტექნიკური დახმარების (TACIS) პროგრამა

  • "საქართველოს ენერგეტიკის პოლიტიკის შემუშავება” (1996)