სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი

თამარ ჯაჯანიძე

სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი

ე.მინდელის ქ. 7, III სართული

ტელ.:+995 555 614924

ელ-ფოსტა:tjajanidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

11.06.1963 წ.

განათლება:

1984–1989 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, სპეც: ელექტრონულ–გამომთვლელი მანქანები, ინჟინერ–სისტემოტექნიკოსის კვალიფიკაცია