ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

ირმა სამხარაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:593 243206

ელ-ფოსტა:irma_samkharadze@mail.ru

დაბადების თარიღი:

12.10.1963 წ.

განათლება:

1980-1985 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობით: სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება; ინჟინერ-გამამდიდრებელი;

2017 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტი, წიაღისეულის გამდიდრების მიმართულებით;

2020 - ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1986-1988 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმში - ინსპექტორი;

1988 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი


სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეთოდები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ღვერკის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 30–34 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, თ.შუბითიძე, გ.ჩქარეული);
 • გუმბრის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე კონცენტრატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(45), 2022. გვ: 26–32 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ს.მაღლაკელიძე);
 • პოლიმეტალური მადნის დამსხვრევის პროცესის კვლევა ავტომატური მართვის თვალსაზრისით. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 40–45 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ა.შეყილაძე, მ.თუთბერიძე);
 • ნაგომარის საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 36–40 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, დ.მშვილდაძე, ს.მაღლაკელიძე);
 • ბნელი-ხევის ოქროს შემცველი საბადოს მადანგამოვლენის ტექნოლოგიური სინჯებიდან ოქროს გამოტუტვის მაჩვენებლების პირველადი შეფასება ("ბოთლის ტესტი"). „სამთო ჟურნალი“, №1(42), 2019. გვ: 71–74; 
 • ბნელი ხევის დაჟანგული მადნების გამოტუტვის ტექნოლოგიური შფასება ("სვეტის" ტესტი). „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 51–54 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, გ.ჩქარეული);
 • ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44 (2016). (თანაავტორები: ე.გვაზავა, ნ.მაისურაძე)დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე); IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf 
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #7–9, 2011 (თანაავტორები: გ.ჩქარეული, ა.შეყილაძე);
 • მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის კვლევა - ”სამთო ჟურნალი”, #2(27), 2011 გვ: 46-55 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენეგელი, ა.შეყილაძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ:94–98 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე);
 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, 2010. გვ:89–94. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე);
 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი” , #1(22), თბილისი, 2009. გვ: 31-34 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი #GNSF/ST 08/5 -441 ”მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი”(23.03.09-28.02.2011), დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”. თბილისი, 28-29 ოქტომბერი, 2021. "ნაგომარი საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით" (სასტენდო მოხსენება);
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "ბნელი-ხევის დაჟანგული მადნების ორი სინჯის გამოტუტვის ტექნოლოგიური შეფასება („სვეტის“ ტესტი)". 
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -#13-18/01 -04.01.2013 წ.;
 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - #11-18/34 C -04.10.2012;
 • ნოვრუზკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011;
 • სსიპ რ. აგლაძის არაორგანული და ელ. ქიმიის ინსტიტუტის #GNSF/ST 09 1049.7-19 საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება #07-08/21.25.