საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

თეიმურაზ ფირცხალავა

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32)2321985

ელ-ფოსტა:tpirtskhalava@yahoo.com  

დაბადების თარიღი:

15.06.1948 წ.

განათლება:

1966-1971 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი; კვალიფიკაცია: სამთო ინჟინერი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1971- დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მარგი წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების მეთოდების კვლევა;
 • კარიერის ფერდების მდგრადობის განსაზღვრა სტატიკური და დინამიკური (სამრეწველო აფეთქებებით გენერირებული) სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით;
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • საბაზისო სარკინიგზო გვირაბების მშენებლობის შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 73 –77;
 • ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება გრუნტის წყლების ფილტრაციული ნაკადის ჰიდროსტატიკური წნევის ზემოქმედების გათვალისწინებით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 28 –31;
 • ლავის სადღეღამისო დატვირთვის გაანგარიშება სქელი ფენის დამუშავებისას ჭერისეული ნახშირის სიზრქის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(39), თბილისი, 2017. გვ. 21 –26;
 • ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 71 –75;
 • გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 226–230 (თანაავტორი: ნ.ბოჭორიშვილი);
 • ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85 (თანაავტორი: ლ.ჯაფარიძე);
 • წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი);
 • ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 –28;
 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე);
 • ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41. (თანაავტორი: ლ.ჯაფარიძე);
 • ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22–25;
 • ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27-31;
 • ქვაბულის ფერდოს გრუნტის დახრილი ანკერებით დამაგრების ტექნოლოგიის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22;
 • სეისმური დატვირთვის განსაზღვრა ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშებისას. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22-26 (თანაავტორი: ნ.კუკულაძე);
 • ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდის გამოყენება სამთო მრეწველობაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №2(716), 2014. გვ: 71–76 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე);
 • ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(32)თბილისი, 2014. გვ: 48–50;
 • ლავის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრის საკითხისათვის ტყიბული–შაორის საბადოს პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), თბილისი, 2013. გვ: 15–17;
 • მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას „კედელი–გრუნტში“ ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), თბილისი, 2013. გვ: 25–29 (თანაავტორები: ლ.ჯაფარიძე, ნ.კუკულაძე);
 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე);
 • სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 72–73 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური);
 • ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:5–14 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, მ.ბასილაძე);
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთო–ტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი N1(28), თბილისი, 2012. გვ.43–46(თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე, მ.ბასილაძე);
 • შახტის საპროექტო სიმძლავრის განსაზღვრის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი N1(28), თბილისი, 2012. გვ.46–49;
 • ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშების საკითხისათვის“, სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, გვ. 9–11, 2012 (თანაავტორი: ნ.კუკულაძე);
 • გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, N2(27), 2011. გვ.74–78 (თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, თ.ჯიშკარიანი);
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური მნიშვნელობა. "საქართველოს ეკონომიკა", N1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.70–81(თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი);
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", N1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.68–69 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე);
 • ბრაქისინკლინური ფორმის ნახშირის ფენთა დამუშავების ოპტიმალური ტექბნოლოგიური პარამეტრები ტყიბული–შაორის საბადოს მაგალითზე. "სამთო ჟურნალი", თბილისი,  #1(26), 2011. გვ. 39–43 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი);
 • Принципы реструктуризации угольной промышленности Грузии, М., "Уголь", №12, 2010, стр:74-76. (cоавторы: Ю.Рехвиашвили,  М.Басиладзе, С.Самхарадзе);
 • ტყიბულის ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიური განვითარების კონცეფცია. ჟურნ: "მეცნიერება და  ტექნოლოგიები", N(10–12), თბილისი, 2010. გვ:84–90 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი);
 • საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, N(56), 2010 გვ:8–14 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე);
 • ტყიბული–შაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ჟურნალი, N2(25), თბილისი, 2010. გვ:12–19 (თანაავტორები: ზ.გორდეზიანი, ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე);
 • ტყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი, №2(23), 2009. გვ: 21–28.(თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე);
 • ნახშირის საბადოების სამთო-გეოლოგიური პირობების ტექნოლოგიურობის შეფასების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 58-61 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი);
 • О технологических схемах разработки Ткибули-Шаорского месторождения. ენერგია. №1(49), თბილისი, 2009. გვ 22-26 (თანაავტორი: ი.რეხვიაშვილი);
 • ტყიბულ-შაორის საბადოს გახსნის სქემების შესახებ. სამთო ჟურნალი, №1-2 (18-19), თბილისი, 2007. გვ:5-8 (თანაავტორები: ი.რეხვიაშვილი, მ.ბასილაძე);
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა ვენტილაციისათვის საჭირო დროში ცვლადი ჰაერის რაოდენობის გაანგარიშების დაზუსტება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №7-9, თბილისი, 2007. გვ.47-50;
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა ჰაერმიმოცვლის გაანგარიშების მეთოდიკის დამუშავება ცვლადი გაზური დატვირთვის გათვალისწინებით. სსიპ გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო ფონდი, თბილისი, 2007. გვ.60;
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომთა სავენტილაციო გამონაბოლქვის გაბნევის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №4-6, თბილისი, 2006. გვ.96-100;
 • ავტოსაგზაო გვირაბის სავენტილაციო გამონაბოლქვის ნორმირება ჰიგიენური კრიტერიუმის მიხედვით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №1-3, თბილისი, 2005. გვ.25;
 •  К определению расчетного значения газовой нагрузки подземных автостоянок. სამთო ჟურნალი,  №1(12), თბილისი, 2004. с.37-39;
 • მიწისქვეშა ავტოსადგომის ვენტილატორის მოთხოვნილი წნევის განსაზღვრა ბუნებრივი წნევის დეპრესიის გათვალისწინებით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2004. გვ. 7-10.
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ჰაერის აზოტჟანგეულისაგან აბსორბირებული გაწმენდის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2004. გვ. 33-34 (თანაავტორი: ო.ლანჩავა);
 • О вентиляции подземных помещений для обслуживания транспортных средств.სამთო ჟურნალი, , №1-2, (10-11), თბილისი, 2003. с. 42-44;
 • მილსადენებში ჰიდრონარევის ტემპერატურული რეჟიმის გაანგარიშების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2003. გვ.33-35;
 • ჰაერისა და წნევის ბუნებრივი განაწილების შესახებ რიკოთის გვირაბებში ჭაურის გაყვანის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, N7-9, 2002. გვ. 92-95;
 • საქართველოს ავტოსაგზაო გვირაბებში გამონაბოლქვ აირებში ნახშირბადისა და აზოტის ჟანგეულების რაოდენობის განსაზღვრისათვის. სამთო ჟურნალი, N1(8), თბილისი, 2002. გვ.50-52;
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კუმულაციურ მუხტში დეტონაციის ტალღის ფრონტის ფორმირების პროცესის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველოს" სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 69-73 (თანაავტორები: ტ.ელიზბარაშვილი, ვ.ლორთქიფანიძე);
 • Исследования в области шахтных вентиляторов и рудной аерологии. სამთო ჟურნალი, №2(9), თბილისი, 2002. с.61-63 (соавторы: Л.Махарадзе, Т.Мачавариани);
 • К вопросу определения выбросов оксидов углерода и азота для автодорожных тоннелей Грузии. სამთო ჟურნალი,  №1(8), თბილისი, 2002. с. 50-52;
 • К уточнению расчета воздухообмена для автодорожных тоннелей Грузии. Труды горно-геологической секции междунородной научно-инженерной конференций. "Новейшие Технологии и Грузия", თბილისი, 2002. с. 101-104;
 • Об очистке вентилационных выбросов автодорожных тоннелей от оксидов азота и сажи. სამთო ჟურნალი , №2(9), თბილისი, 2002. с. 85-87;
 • საქართველოს ავტოსაგაზაო გვირაბებში ჰაერის ცვლადი ხარჯის მქონე სავენტილაციო სისტემების გამოყენების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2002. გვ. 82-85;
 • საქართველოს ავტოსაგზაო გვირაბებისათვის ჰაერმიმოცვლის გაანგარიშების დაზუსტების შესახებ. საერთაშორისო სამ.-საინჟ. კონფ. უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო, სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ.101-104;
 • საქართველოს საავტომობილო გვირაბების ვენტილაციის შესახებ ხანძრის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, 2002. გვ.72-76;  
 • რიკოთის ავტოსაგზაო გვირაბის აეროდინამიკური პარამეტრების შესახებ ხანძრის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N10-12, 2001. გვ.40-42;
 • საქ. ავტოსაგზაო გვირაბებში აზოტის ჟანგეული აირების განეიტრალების ერთ-ერთი საშუალება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N1-3, 2001. გვ. 43-45 (თანაავტორები: ს.მაჭარაშვილი, თ.მაჭავარიანი);
 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბში აირის რეჟიმის ნორმალიზაციის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2001. გვ. 79-80 (თანაავტორი: თ.მაჭავარიანი);
 • მცირე სიგრძის ავტოსაგზაო გვირაბებში იძულებითი ვენტილაციის მოწყობის აუცილებლობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N6, (439) თბილისი, 2001. გვ. 39-41 (თანავტორები: ს.მაჭარაშვილი, თ.მაჭავარიანი);
 • ბუნებრივი წევის შესახებ რიკოთის ავტოსაგზაო გვირაბში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N7-9, თბილისი, 2001. გვ. 77-78. 
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1.  STCU/DOE № P506 – „ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის  შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის” (2013-2015), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი; 
2.  სესფ № 1–7/61 – "ტყიბულ-შაორის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოსუაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე ”შახტი-თბოელექტროსადგური” კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება" (2010-2012), ძირითადი შემსრულებელი. დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.