აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ზურაბ მალვენიშვილი

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7 I სართული

ელ-ფოსტა:zuramanvelishvili@post.ge

დაბადების თარიღი:

15.06.1980 წ.

განათლება:

1996 – 2001 – საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეც: საფეიქრო საწარმ. ტექნოლოგია და მენეჯმენტი, ბაკალავრი

შრომითი საქმიანობა:

2010 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი);
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“ (2016-2019), თანაშემსრულებელი: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი“ დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი – შემსრულებელი;
2. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017) - დამფინანსებელი: NATO-ს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - შემსრულებელი;
3. შრესფ №დ-13/02 „გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება“ (20.12.2012 -20.12.2014);
4. SFFP 984595 - ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (12.2013-12.2016) -დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის” - შემსრულებელი;
5. შრესფ № 31/82 ”მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით” (2013-2016).