კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

რუსუდან მაისურაძე

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:595 96 80 50; 2 326991;

ელ-ფოსტა:rrmais@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

22.08.1959 წ.

განათლება:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა გამოყენების ფაკულტეტი, სპეც: მათემატიკოსი

შრომითი საქმიანობა:

1980- დღემდე  – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • Modeling and analysis of space reflector antenna taking into conisderation extreme remperature of environment and other impacts. Proceedings - 3rd International Conference "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia. pp. 213-220, ISBN978-9941-8-0511-0 (Co-authors: E.Medzmariashvili, D.Pataraia, G.Nozadze, G.Baliashvili, K.Chkhikvadze, E.Tsotseria, G.Purtseladze);
  • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია);
  • რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ. (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე. წოწერია, გ. ფურცელაძე);
  • ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014, თბილისი (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი);
  • ვანტური საბაგირო სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და რეგიონულ ტრანსპო-რტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; საერთაშორის. კონფერენციის „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული; თბილისი, 2014. გვ. 227-233 (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი);
  • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Д.Патарая, Г.Джавахишвили, Г.Нозадзе, Т.Джавахишвили, Э.Цоцерия, А.Картвелишвили, Б.Шеварденидзе);
  • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Д.Патарая, Г.Нозадзе, А.Картвелишвили, Б.Шеварденидзе, Г.Джавахишвили, Г.Пурцеладзе).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • 3rd International Conference "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia;
  • მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე პრობლემებზე არქიტექტურასა და მშენებლობაში, 13-18 სექტემბერი, 2017. ბათუმი; მოხს: "ვექსტრემალური პარამეტრების მქონე საბაგირო ავარიული სასიგნალო სისტემის გაანგარიშება დისკრეტული მოდელის საფუძველზე";
  • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016. მოხს: "თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი".