საქმისწარმოების სამმართველო

გიორგი ქართველიშვილი  

იურისტი

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ტელ.:558 723621

ელ-ფოსტა:g.kartvelishvili@mail.com

დაბადების თარიღი:

06.03.1987 წ.

განათლება:

2003-2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეც: სამართალმცოდნეობა, იურისტი. ბაკალავრი;
2008-2010 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეც: სამართალმცოდნეობა (კერძო სამართალი), იურისტი; მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2007-2012 - შპს ინტელექტუალური საკუთრების მომსახურების სააგენტო - იურისტი-პატენტმცოდნე;
2010-2012 - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი - მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება - ინჟინერი;

2012 - დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • საბაგირო ტრანსპორტის ფოლადის ბაგირებში დაზიანების აღმოჩენის ახალი მეთოდი და მისი უწყვეტად გამოყენების აუცილებლობა რეალურ დროში, სამთო ჟურნალი, #1-2 (20-21), 2008. თბილისი, გვ. 35-37 (თანაავტორები: ა.ქართველიშვილი, შ.ნადირაძე, ი.ნადირაძე).

დამატებითი ინფორმაცია:

2011 წლის 13 ივნისიდან საქართველოს რეგისტრირებული პატენტრწმუნებული