მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

გიორგი ჯანიკაშვილი

უფროსი სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული 

ელ-ფოსტა:g_janika@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

31.05.1984 წ.

განათლება:

2001-2005  – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი; სპეც: ეკონომისტ–ინფორმატიკოსი;

ტრენინგები:

2004 – საქ. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოც. კურსი: "საბაჟო საქმე";
2005 – საქართველოს ბანკების ასოციაციის ტრენინგები: "ბანკი, როგორც საკრედიტო ინსტ. საკანონმდებლო საფუძვლები" და "საერთაშორისო საბანკო ოპერაციები";
2006 – საქართველოს ბანკების ასოციაციის ტრენინგი: "ბანკის მენეჯმენტი, პროდუქცია და საკრედიტო დოკუმენტაცია";
2006 – საქართველოს ბანკების ასოციაციის ტრენინგი: "საინვესტიც. პროექტების და ბიზნეს გეგმების შეფასების კრიტერიუმი და შედგენის მეთოდები"

შრომითი საქმიანობა:

2009–2018 – სავაჭრო ცენტრში "იდეალი" დისტრიბუტორი;
2015–2018 – ააიპ თბილისის ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლის მომარაგებსის დეპარტამენტში დამხმარე;
2018 წლიდან დღემდე – სამთო ინსტიტუტი