ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

ბადრი გოცაძე

სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2963857; 599 54 77 97

ელ-ფოსტა:badri-gotsadze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

26.08.1960 წ.

განათლება:

1984 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი  

შრომითი საქმიანობა:

1991- დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • ბეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე);
  • კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“,  №1(38),  თბილისი, 2017.  გვ: 164-173 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე);
  • Влияние некоторых добавок на свойства мелкозернистого бетона. Горный журнал, № 1(8), Тбилиси, 2002. с. 39-41 (соавторы: Т.Собчинский, М.Хитаришвили);
  • სუპერპლასტიკატორის გამოყენება სატამპონაჟე ხსნარებში. საშენი მასალები და ნაკვეთობები, №1, თბილისი, 1995. გვ. 19-21 (თანაავტორები: თ.ჩიტაიშვილი, მ.ხითარიშვილი);
  • ცეოლითის დანამატის გავლენა მიწისქვეშა ნაგებობების ბეტონის შეღწევადობაზე. სამთო ჟურნალი, №1(3), თბილისი, 1993 გვ. 19-21 (თანაავტორები: ე.გუჯეჯიანი, თ.სობჩინსკი, მ.ხითარიშვილი);
  • Использование некоторых суперпластификаторов в тампонажных растворах. Подземное и шахтное строительство, № 2, М., 1993 (соавтор: Т.Г.Читаишвили, М.Хитаришвили).