კონკურსი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

აცხადებს

ღია კონკურსს

შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად:

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების
ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომელი

დეტალები იხილეთ ბმულში  

განცხადების ფორმა 

22-09-2018