აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ირაკლი ახვლედიანი

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:+(995 32) 2963857

ელ-ფოსტა:irakliakhvlediani@hotmail.com

დაბადების თარიღი:

30.08.1983 წ.

განათლება:

2000-2004 – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი;

2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და ნიმუშების ტექნოლოგიის სპეციალობით

ტრენინგები:

19.06.2017-22.06.2017 - High-Speed Digital Imaging Techniques Blast Impact Measurement Educational Workshop, Energetic Materials Research and Testing Center, New Mexico Tech, USA

შრომითი საქმიანობა:

2008–დღემდე – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • აფეთქების ეფექტი და მისი მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • აფეთქებისას ნაგებობებზე განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • გვირაბების დამცავი სისტემები შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების ზემოქმედებისაგან
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • The ipmact of water mist thickness on shock wave attenuation. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები:ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, კ.ტავლალაშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი); www.mess-earth.org
 • Study of impact mine Blast on armord vehicle occupants by physical modeling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე); www.mess-earth.org
 • წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში.  13–15 სექტემბერი, 2017, ალმაატა, ყაზახეთი (თანაავტორები: . მატარაძე, .ჩიხრაძე, .ბოჭორიშვილი, .მალვენიშვილი);
 • ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი). http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44(2016). IOPscience (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, თ.კრაუტჰამერი). http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052012/pdf  
 • ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 720–724   (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი). doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com 
 • გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული "Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013 (თანაავტორები: .მატარაძე, .ჩიხრაძე, .მარჯანიშვილი, .ბოჭორიშვილი).
 • მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა. შრომათა კრებული "International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013 (თანაავტორები: .მარჯანიშვილი, .ბოჭორიშვილი, .ჩიხრაძე).
 • გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება. მე–4 საერთაშორისო კონფერენციისდამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზიმასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012  (თანაავტორები:.მატარაძე, .კრაუტჰამერი, .ჩიხრაძე, .ჩაგელიშვილი, .ბოჭორიშვილი).
 • Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol. 8008, 2011 (თანაავტორები.მატარაძე, .ბოჭორიშვილი, .ჩიხრაძე).
 • Wireless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Proc. SPIE, Vol. 7502, 2009 (co-authors: M.Chikhradze, N.Bochorishvili, D.Kukhalashvili, I.Kalichava, E.Mataradze). http://spie.org/x648.html?product_id=837523   
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა(2016- 2019). თანაშემსრულებელი ორგანიზაცია: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი – შემსრულებელი   – დამფინანსებელი: საერთაშორო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი;
 2. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017) - შემსრულებელი  – დამფინანსებელი: NATO-  პროგრამამეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”;
 3. შრესფ-13/02 „გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება“ - შემსრულებელი (20.12.2012 -20.12.2014)– დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 4. SFFP 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” - შემსრულებელი (12.2013-12.2016) –დამფინანსებელი: ნატოს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf 
 • საერთაშორისო კონფერენციათანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 . მოხსენება: "ქიმიურ ქარხნებში შემთხვევითი აფეთქებისა და ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული სისტემა";
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 . გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხსენება: "შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებების დეტექტირების უსადენო სისტემა";

 • მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაგებობებზე აფეთქების ზემოქმედების დარგში. პოტსდამი, გერმანია. 17-20 სექტემბერი, 2013 . მოხსენება: ”მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა”;

 • სიგნალების დამუშავების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, პოლონეთი, 3-7 ივნისი, 2013 . მოხსენება: ”გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება”.