ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ნინო აბესაძე  

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2328191; +(995) 593 304956

ელ-ფოსტა:nina-abe@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

20.02.1977 წ.

განათლება:

1993-1998 წ.წ.- ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სპეც: სოციოლოგი-მასწავლებელი

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

1998 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე);
  • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ. კუჭუხიძე, ა. აფრიაშვილი, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი);
  • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ა. აფციაური);
  • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
  1. FR/171/3 - 180/14 "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი – ლაბორანტი (დამხმარე).
  2. AR/62/3-180/14 "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016 წ.წ.) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი –ინჟინერი (დამხმარე).
  3. № 445 "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება" (2009–2012) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი – (დამხმარე).