მეცნიერთა საყურადღებოდ!

.

2024 წლის საბიუჯეტო ანგარიშების საბჭოზე მოსმენის გრაფიკი

.

#

 

პროექტის დასახელება

პროექტის

ხელმძღვანელ(ებ)ი

თარიღი

1

პროექტი #1

 

ედგარ მატარაძე   

რობერტ სამადაშვილი     

24.06.2024

2

პროექტი #2

 

ელგუჯა ჩაგელიშვილი

რობერტ სამადაშვილი

24.06.2024

3

პროექტი #3

 

სოფიკო კვინიკაძე

 

25.06.2024

4

პროექტი #4

 

მერაბ ნადირაშვილი

რობერტ სამადაშვილი

25.06.2024

5

პროექტი #5

 

თამარ იაშვილი

26.06.2024

6

პროექტი #1

ოქროსშემცველი სულფიდური მადნების  ფლოტაციის კუდებიდან ოქროს ამოკრეფის შესაძლებლობის კვლევა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზი

ასმათ შეყილაძე

მამუკა ბაღნაშვილი

დემურ ტალახაძე

26.06.2024

7

პროექტი #2

ახალი ტიპის პარაბოლური რეფლექტორის დამუშავება და რიცხვითი მოდელირება

ელგუჯა მეძმარიაშვილი

27.06.2024

8

პროექტი #3

ჟანგბადით გამდიდრებული საინექციო აგენტის გავლენა ნახშირის მიწისქვეშა გაზიფიკაციით მოპოვების ტექნოლოგიაზე

ლევან ჯაფარიძე

ნიკა ბოჭორიშვილი

27.06.2024

9

პროექტი #4

გრავიტაციული დაშვების საბაგირო სისტემის  შესწავლა და გაანგარიშებ

გიორგი ნოზაძე

28.06.2024

10

პროექტი #5

საბაგირო გზის ტექნიკური მახასიათებლების დადგენის მეთოდიკის დამუშავება მსგავსების კრიტერიუმების გამოყენებით

ლევან ლელუაშვილი

28.06.2024

19-06-2024